Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Veroparatiisit mustalle listalle

25.4.2013 AjankohtaistaSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi eilen illalla EU:n kannanoton EU:n kaavailtuun toimintasuunnitelmaan veronkierron, veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi.

EPP-ryhmän pääneuvottelija Sirpa Pietikäinen kiittelee äänestystulosta merkittäväksi päänavaukseksi. ”EU-maat menettävät arviolta tuhat miljardia euroa vuosittain veronkierron ja muun veropakoilun seurauksena. Erityisesti nyt taloudellisesti vaikeina aikoina on äärimmäisen tärkeää, että nämä verotuksen porsaanreiät tukitaan.”

Parlamentin ajama keinovalikoima on yksinkertainen, mutta toteutuessaan tehokas. Mietinnössä peräänkuulutetaan yhteisesti sovittua määritelmää veroparatiiseista sekä automaattista, monenkeskistä tietojenvaihtoa, maakohtaisia kirjanpitosääntöjä ja tehokkaampaa viranomaisyhteistyötä.

”Yhden ensimmäisistä askeleista on oltava yhteisesti sovittu määritelmä siitä, mikä ’veroparatiisi’ oikein on. Tätä kautta olisi mahdollista esimerkiksi puuttua niiden rahoituslaitosten toimilupiin, joilla on toimintaa veroparatiiseissa.”

Viimeaikaiset veroskandaalit ja Euroopan talousvaikeudet ovat avanneet mahdollisuuden nykyistä päättäväisemmille toimille. Pietikäinen teroittaa, että pallo on nyt jäsenmailla, joiden täytyy päättää yhteisistä verotoimista yksimielisesti.

”Se, että veroasioista tulee päättää yksimielisesti, on selkeästi ollut yksi tehokkaamman yhteistyön kompastuskivi. Esimerkiksi Luxemburg ja Itävalta ovat vuosikausia estäneet automaattista tietojenvaihtoa koskevan direktiivin uudistuksen. Vaatimus veroasioiden tuomisesta normaaliin lainsäädäntöjärjestykseen oli selkeästi esillä parlamentin keskusteluissa ja vaatimus tulee varmasti vain vahvistumaan”, Pietikäinen arvioi.

*********************************************************

Parlamentin mietinnön pääkohdat:

 – Neuvoston hyväksyttävä pöydällä olevat lainsäädäntöesitykset (säästökorkodirektiivi, yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja -direktiivi, ALV-petosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi)

– Nostettava tehokas yhteistyö yhdeksi prioriteeteikseen G20:ssä, OECD:ssä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä: automaattinen, monenkeskinen tietojenvaihto kansainväliseksi standardiksi, tiukempi suhtautuminen veroparatiiseihin

– Yhteinen veroparatiisin määritelmä

– Veroviranomaisille myönnettävä riittävästi resursseja

– Verorikokset määriteltävä selkeästi rahanpesun esirikokseksi

– EU-laajuisen, henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmän nopea käyttöönotto: helpotettaisiin verovelvollisten yksilöintiä

– Veroparatiisien mustalistaus, jonka mukaan mm.

* Veroparatiiseissa toimivien rahoituslaitosten lupien mahdollinen peruutus

* Jäsenmaiden pidättäydyttävä kaikista valtiontuista ja oikeudesta osallistua julkisiin hankintoihin niiden yritysten osalta, jotka toimivat veroparatiiseista käsin

**************************************************************

Lisätietoja:

Sirpa Pietikäinen, p. 050-466 6222

sirpa.pietikainen@ep.europa.eu

www.sirpapietikainen.net

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista