Sirpan teemat

Vauras Eurooppa

Vain vauras Eurooppa voi rakentaa hyvinvointia ja pitää huolta ympäristöstä. Vain kansalaisistaan ja ympäristöstä huolta pitävä talous voi olla vauras.

Lue lisää

Inhimillinen Eurooppa

Jokaisella on oikeus elää oikeusvaltiossa, jossa toteutuvat demokratia, moni-arvoisuus, kansalaisten perusoikeudet ja hyvän elämän edellytykset.

Lue lisää

Ekologinen Eurooppa

Meillä on jo tarvittava tieto, raha ja osaaminen, jotta pystymme säilyttämään maapallon elinkelpoisena. Suurin haasteemme on korviemme välissä.

Lue lisää
Kuukauden puheenaihe
Toukokuu 2024

EU:n tasa-arvoelindirektiivi hyväksyttiin – tärkeä askel eteenpäin EU:n syrjinnän­vastaisessa lainsäädännössä

Euroopan parlamentti antoi 10.4. lopullisen hyväksyntänsä neuvottelemalleni EU:n tasa-arvoelinten minimistandardeja koskevalle direktiiville. Tämä on hieno hetki Euroopan syrjinnänvastaiselle lainsäädännölle. Direktiivin ansiosta syrjinnän uhrit saavat EU:ssa jatkossa aiempaa tasapuolisempaa tukea ja apua syrjintää vastaan. Avunsaanti ja avun laatu ei saa koskaan riippua uhrin asuinmaasta. Tämä lainsäädäntö on todella kansalaisia varten.

Lue lisää

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Sanoo mitä tekee ja tekee mitä sanoo

Olen äitini puolelta pohjalainen, isäni puolelta karjalainen – toisin sanoen siis iloinen häjy. Tämä tausta antaa hyvät valmiudet toimia Euroopan parlamentissa, jossa eri kulttuurien ja taustojen ymmärtäminen auttaa viemään tärkeitä asioita eteenpäin.

Olen intohimolla mukana EU-politiikassa – jo vuodesta 2008 – koska haluan tehdä kaikkeni sen eteen, että Eurooppa olisi parempi paikka kansalaisilleen ja vastaisi yhteistyössä tämän päivän isoihin haasteisiin.

Lue lisää Sirpasta
Neljännen kauden meppi
Iloinen häjy
Inhimillinen Euroopan rakentaja
Lue lisää Sirpasta