Kannanotot

Aidosti asiallasi

Kaivosten ympäristövaikutukset otettava tosissaan

6.6.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototVaalit 2024

Olen saanut vaalikampanjan aikana runsaasti kysymyksiä, mitä mieltä olen Suomeen suunnitelluista uusista kaivoksista. Ihmiset ovat laajasti huolissaan kaivosten ympäristö- ja luontovaikutuksista. Tämä huoli on mielestäni perusteltua liian väljän lainsäädäntömme vuoksi.

Mielestäni Suomen kaivos- ja ympäristölainsäädäntöä on edelleen uudistettava siten, että ympäristö- ja luontoarvot tulisivat kaivostoiminnassa nykyistä selvästi paremmin huomioiduksi. Kaivoslain edellinen uudistus jäi valitettavasti tältä osin puolitiehen.

Kaivoksille ei tule mielestäni myöntää lupia luonnonsuojelualueille eikä herkkiin luontokohteisiin. Uudet mahdolliset kaivokset on toteutettava suljettuina kaivoksina samoilla jätteiden ja päästöjen puhdistusvaatimuksilla kuin muultakin teollisuudelta edellytetään.

Kaivokset ovat olleet myös EU-päätöksenteossa viime aikoina tärkeä teema. Kaksi viikkoa sitten voimaantulleella EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksella helpotetaan ja nopeutetaan kaivostoiminnan käynnistämistä. Asetuksella pyritään turvaamaan omavarainen kriittisten raaka-aineiden saatavuus EU:ssa, mutta ehdotus keskittyy kiertotalouden mahdollisuuksien sijaan kaivostoiminnan pikakäynnistämiseen.

Äänestin asetuksen hyväksymistä vastaan. Asetus on kohtalokas erityisesti Suomelle, josta on vaarassa tulla Euroopan raaka-ainepankki.

Esitin ehdotuksen käsittelyssä yli sata muutosesitystä, joilla huomioitaisiin ja edistettäisiin kiertotaloutta uusien kaivosten perustamisen sijaan. Esitin kaivoksille myös tiukempia ympäristövaatimuksia, alkuperäiskansojen oikeuksien huomioimista ja käsittelyaikojen maksimipituuden poistamista. Mikäli uusi kaivos on välttämätöntä perustaa, tulee kaivoksen noudattaa kestävän kaivostoiminnan kriteerejä. Olen kirjoittanut kriteereistä täällä.

Kaivosten ympäristöongelmat ovat Suomessa tulleet viime vuosina valitettavan yleisiksi, jopa rikollisessa mittakaavassa. Sen sijaan, että löysentäisimme nykyistä kaivoslainsäädäntöä, meidän tulisi kiristää sitä.

Aion jatkossakin edistää erityisesti kiertotaloutta, jotta resurssitehokkuudella voitaisiin vähentää kaivostoiminnan ja neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista