Ajankohtaista

Kuukauden puheenaihe
Toukokuu 2022

Eurooppalainen hoivastrategia

Euroopan parlamentti valmistelee parhaillaan kannanottoaan Euroopan komission valmistelemaan eurooppalaiseen hoivastrategiaan, joka komission on tarkoitus julkistaa syyskuussa. Olen tämän parlamentin tärkeän kannanoton toinen pääneuvottelija, ja neuvottelut raportista ovat juuri nyt kiivaimmillaan parlamentin poliittisten ryhmien kesken. Parlamentin kannanoton on tarkoitus valmistua ennen kesälomia, jotta voimme vielä vaikuttaa sillä komission syksyisen hoivastrategian sisältöön.

Hoivan rakenteellisiin ongelmiin on puututtava

Hoivaraportti on yksi tärkeimmistä tällä vaalikaudella neuvottelemistani raporteista. Hoivan ongelmat ovat kautta Euroopan varsin samanlaisia, ja tarvitsemme yhteisiä EU:n laajuisia toimia hoivan laadun parantamiseksi. Koronaviruspandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat, joita piilee eurooppalaisessa hoivassa ja terveydenhuollossa. Terveydenhuoltojärjestelmämme tai hoivamme eivät olleet varautuneita pandemiaan eivätkä minkäänlaiseen erikoistilanteeseen. Tämä pitää korjata. Hoivaa on uudistettava niin, että se ottaa paremmin huomioon hoidettavien itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaiset tarpeet, ja niin, että hoitajat voivat paremmin ja saavat enemmän tukea.

Myös hoivan rakenteellisiin ongelmiin on korkea aika puuttua – jos hoiva ei ole sukupuolikysymys, en tiedä, mikä on. Naiset ovat enemmistössä sekä hoivatyöntekijöinä että hoivan saajina. Hoitovelvoitteet ovat lähes 20 prosentille naisista syy pysytellä poissa työelämästä. Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia naisten sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin. EU:ssa tehdystä hoivatyöstä noin 80 prosenttia on omaisten hoitamista, ja sen tekijöistä 75 prosenttia on naisia.

Suurista lupauksista huolimatta naisvaltaisen hoiva-alan ongelmia ja esimerkiksi palkkatasoa ei ole edelleenkään korjattu sille tasolle, millä sen pitäisi olla. Hoiva-alan palkkakuoppa johtuu osaltaan siitä, että naisten työtä ei ole historiallisesti arvostettu yhtä paljon kuin miesten. Olen aina ihmetellyt, miksi autojen korjaamisesta maksetaan paremmin kuin ihmisten hoitamisesta.

Omaishoitajille enemmän tukea

Haluan korostaa parlamentin hoivakannanotossa etenkin omaishoitajuuden tunnistamista ja tunnustamista sekä heidän tukemistaan. Tähän tarvitsemme eurooppalaisen omaishoitajaohjelman. Ongelma on, että emme vieläkään aina edes tunnista omaishoitajuutta, varsinkaan silloin, kun se on osa-aikaista. Työssäkäyvä puoliso tai lapsi voi tosiasiallisesti avustaa, hoitaa ja vastata läheisestään päivittäin, ilman että edes hän itse, saati sitten järjestelmämme, tunnistaa tätä omaishoitajuudeksi.

Työssä käyvien osaomaishoitajien asema on usein raskas niin fyysisesti kuin henkisesti. Heitä painavat huoli läheisestä, ajan puute, vaikeus tarvittaessa lähteä työstä kesken kaiken, kotihoidon järjestäminen, välimatkat hoidettavaan ja muut arjen huolet. Hoitajat eivät jaksa, jollei heitä tueta ja auteta. Emme voi olettaa iäkkään puolison hoitavan yksin toista edelleen, kun kummankin hoivan tarve on jo entuudestaan suuri ja koko ajan kasvava. Siksi omaishoitajille tarvitaan elämäntilanteen taloudellinen tuki – lapsilisän tapaan, lakisäteinen kaikille – mutta myös riittävät heidän tarvitsemansa palvelut.

Lisäksi haluan varmistaa, että parlamentin kannanotto vaatii saavutettavaa, kohtuuhintaista ja laadukasta hoitoa kaikille eurooppalaisille. Eurooppalaisen hoivan pitää siirtyä laitoksista kohti entistä yhteisöllisempää ja personalisoidumpaa, yksilön tarpeisiin vastaavaa hoivaa. Lisäksi tarvitsemme selkeitä eurooppalaisia mittareita, joilla arvioida esimerkiksi hoivan laatua, saavutettavuutta ja hyviä käytäntöjä eri jäsenmaissa.

Meidän pitää etsiä yhteistä eurooppalaista ratkaisua, jolla takaamme ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittavan hoivan kaikille eurooppalaisille. Jokainen meistä tarvitsee hoivaa ja on siitä riippuvainen jossain vaiheessa elämäänsä. Hoivan arvostuksen pitäisi olla sen mukaista.

Aiemmat kuukauden puheenaiheet

Sirpa livenä ja linjoilla

11heinäkuu

SuomiAreena: Minkä hinnan maksamme tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista?

Keskustelu Raatihuoneenpuiston lavalla kello 11-11.45. Tekoäly on läsnä taskuissamme ja julkisissa tiloissa, ja sen tarjoamat ratkaisut ja sovellukset helpottavat elämää ja arkea. Tekoäly voi vahvistaa turvallisuudentunnettamme, mutta se voi myös horjuttaa sitä. Kun tekoäly valvoo meitä, digijalanjälkeämme seurataan entistä tarkemmin ja hybridivaikuttaminen on noussut uudelle tasolle, tulee kysyä, onko tekoäly turvallisuutemme tae vai uhka. Tule kuulemaan ja pohtimaan, minkä hinnan maksamme tekoälyn tuomista mahdollisuuksista.

12heinäkuu

SuomiAreena: Kohti hiilineutraalia Suomea - yritysten ratkaisut ilmastohaasteeseen

Keskustelu MTV-lavalla kello 15-15.45. Keskustelun tavoitteena on tuoda esille konkreettisia suomalaisia ilmastoratkaisuja sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksillä on ratkaisujensa kautta. Paneelissa esitellään kotimaisten kasvuyritysten ratkaisuja mm. vetytalouden, terästeollisuuden kiertotalouden sekä geotermisen lämmöntuotannon edistämiseksi. Lisäksi paneelissa tulee tutuksi merkittävän ilmastopotentiaalin ratkaisujen rahoittaja, valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto.

12heinäkuu

SuomiAreena: Miten EU vauhdittaa vihreää siirtymää?

Paneelikeskustelu MTV-lavalla kello 17-17.45. EU:n laajan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano jatkuu. Komissio on mm. ennen kesää antanut ehdotuksensa EU:n energiapolitiikan korjaamiseksi (RePowerEU) ja ennen juhannusta ehdottanut laajoja toimia biodiversiteetin suojelusta ja luonnon ennallistamisesta. Paneelikeskustelu peilaa näitä ja muita teemoja osana vihreän siirtymän kokonaisuutta.

13heinäkuu

SuomiAreena: Pitääkö kaikkia hoitaa? Miksi joihinkin sairauksiin liittyy edelleen stigmaa?

Keskustelu Rantalavalla kello 10-10.45. Miksi moniin sairauksiin liittyy edelleen ennakkoluuloja? Onko kaikilla oikeus kuitenkin hyvään hoitoon ja hyvään hoitokokemukseen? Miten ihmisarvo huomioidaan terveydenhoidossa?

13heinäkuu

SuomiAreena: Pyörittääkö raha kestävää tulevaisuutta?

Keskustelu Asiantuntijakeskus BEPOPissa kello 11-11.45. Maailma ei muutu vastuullisemmaksi ilman rahavirtojen kääntämistä muutosta kohti. Yksilöillä, samoin kuin yrityksillä ja yhteiskunnalla, on ratkaiseva rooli muutoksessa. Mitä finanssiala voi tehdä ympäristön ja ihmisoikeuksien eteen? Ja miten sen toimet vaikuttavat yksilön, yritysten ja yhteiskunnan valintoihin?

14heinäkuu

SuomiAreena: Jatkuva oppiminen - Miten saamme kaikki mukaan?

Keskustelu Asiantuntijakeskus BEPOPissa kello 13-13.45. Kaikilla tulisi olla riittävät tiedot, taidot ja osaaminen työllistymistä ja merkityksellistä elämää varten. Koulutus kasautuu ja kaikilla aikuisilla ei ole tarvittavia luku-, numero- ja digitaitoja. Kaikkien-malli innostaa oman osaamisen kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen.

14heinäkuu

SuomiAreena: Koko Suomi monimuotoisuusdieetille!

Keskustelu kaupungintalon pihalla kello 15-15.45. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato näkyvät meidän kaikkien arjessa, ja niistä on aivan oikeutettua olla huolissaan. Arjen valinnat eivät kuitenkaan ole helppoja eivätkä mustavalkoisia. Keskustelussa selvitämme, onko olemassa suomalaista monimuotoisuusdieettiä, josta jokainen voisi poimia omaan elämäntilanteeseen ja maapallon kestokyvyn rajoihin sopivat reseptit.

15heinäkuu

SuomiAreena: Mikä uhkaa tasa-arvoa Suomessa?

Tasa-arvon konkarit ja nuoret vaikuttajat pureutuvat tulevaisuuden tasa-arvokysymyksiin SuomiAreenan Raatihuoneenpuiston lavalla kello 10. Ilmastokriisi muuttaa elämäämme. Samalla äärikonservatiiviset äänet voimistuvat. Miten muutokset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon? Ovatko jo saavutetut tulokset uhattuna? Millaisia tekoja tarvitsemme tasa-arvon edistämiseksi jatkossa?

15heinäkuu

SuomiAreena: Naiset talouselämän keskiössä – milloin toteutuu?

Keskustelu Raatihuoneenpuiston lavalla kello 13-13.45.

18heinäkuu

Partiolaisten suurleiri Kajo

Sirpa Pietikäinen vierailee partiolaisten suurleirillä Evolla.

24heinäkuu

Mouhu-Voikosken Martat ry 100-vuotisjuhla

Sirpa Pietikäinen pääpuhujana Voikoskella Marttojen 100-vuotisjuhlassa.

24elokuu

Eurooppa-foorumi: Mihin Suomi tarvitsee omaa lääkekehitystä ja lääkevalmistusta, eikö Eurooppa pidä meistä huolen myös kriisin sattuessa?

Keskustelu suomalaisesta lääkekehityksestä ja -valmistuksesta Radisson Blu Marina Palace -hotellissa kello 11.30-12.15.

Tilaa uutiskirje

Liity tältä sivulta uutiskirjeen tilaajaksi.

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tältä sivulta Sirpan tukijoukkoihin.

Liity tukijoukkoihin

Sirpa somessa