Ekologinen Eurooppa

Lähivuosina päättäjät vastaavat siitä, säilyykö maapallomme elinkelpoisena. Tarvittava tieto ekologisista haasteista ja teknologinen osaaminen siitä, miten niihin vastataan, ovat jo olemassa. Meillä on myös rahat muutoksen toteuttamiseen, ne ovat vain nyt usein tukemassa fossiilista ja kestämätöntä toimintaa. Suurin haasteemme on korviemme välissä.

Euroopasta ekologisesti kestävä elämisen paikka

Euroopan on rakennettava ekologisesti kestävä elämisen, liikkumisen, tuottamisen ja kuluttamisen malli sekä siihen siirtymiseen tarvittavat taloudelliset ja säädökselliset kannustimet ja velvoitteet. Olemme sen velkaa kanssaihmisillemme ja tuleville sukupolville.

Ympäristöpolitiikan on oltava EU:n yhteinen sisäpoliittinen ja kansainvälinen prioriteetti. Vain tekemällä aloitteellista ja kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa Euroopassa voimme vaatia kansainvälisesti riittävän kunnianhimoisia sopimuksia.

Sirpan kannanottoja ekologisuudesta