Avoin kirje maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle

Hyvä Kimmo,

Viime hallituskaudella perustettu eläinsuojeluasiamiehen virka oli yksi merkittävimmistä saavutuksista suomalaisten eläinten hyvinvoinnin saralla. Eläinsuojeluasiamiehen työn merkitys ennalta ehkäisyssä ja huonojen käytäntöjen kitkemisessä on tuottanut erinomaisia tuloksia suhteessa työstä yhteiskunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Muiden äänettömien ohella myös eläimet tarvitsevat jonkun puhumaan puolestaan. Se, miten suhtaudumme eläimiin ja miten niitä kohtelemme kertoo paitsi meidän sivistyksen tasostamme myös siitä, miten välitämme kanssakulkijoistamme – olivat he sitten toisia ihmisiä tai toisia eläinlajeja. Eläinten huonolla kohtelulla emme pysty suojelemaan paremmin ihmisten perusoikeuksia ja sosiaalista turvallisuutta.

Itse uskon, että se mitä meissä sanotaan suurimmaksi inhimillisyydeksi on oikeastaan suurinta eläimellisyyttä. Kyky kommunikoida, tuntea empatiaa ja tuskaa, kyky asettua toisen asemaan ja kyky pyyteettä välittää.

Paitsi itseisarvo sinällään, eläinten hyvinvointi on myös yhteydessä ihmisten hyvinvointiin. Hyvinvointi ja terveys kulkevat käsi kädessä ja terve eläin tuo vaurautta ja hyvinvointia omistajalleen ja kuluttajille.

Voimme ylläpitää eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa panostamalla ennaltaehkäisyyn, lainsäädäntöön ja valvontaan. Suomi tarvitsee eläinasiavaltuutettua tuomaan riippumattoman eläinten puolestapuhujan mukaan eläinten hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

 

Kunnioittaen,
Sirpa Pietikäinen

Euroopan parlamentin jäsen

Kaikkien olohuone

Tänään vietettävä vuotuinen UN Habitat Day muistuttaa kaupunkien tärkeydestä erityisesti sosiaalisina ympäristöinä. Euroopan väestöstä lähes kolme neljäsosaa asuu kaupunkialueilla. Koko maailmassa noin puolet ihmisistä asuu ja elää elämäänsä erilaisissa kaupungeissa ja niiden tiheästi rakennetuilla lähialueilla. Kaupungistuminen ja uusien metropolialueiden synty on luonut aivan uudenlaisen tarpeen tehokkaalle kaupunkisuunnittelulle, jonka odotetaan ottavan huomioon paitsi ihmisten tarpeet asioida, liikkua ja hengittää raitista ilmaa, myös ylläpitää sosiaalisia virikkeitä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Julkisia tiloja: toreja, kirjastoja, puistoja ym. kutsutaan joskus köyhän miehen olohuoneeksi. Kun tulotaso ei ole riittävä kaikkiin virikkeisiin kotona, on mentävä julkisille alueille niitä hakemaan. Termillä tarkoitetaan myös julkisten tilojen roolia kaikille tarkoitettuina tiloina, jonne kaikki ovat tervetulleita, omasta henkilökohtaisesta taustasta riippumatta.

Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymiseen, eriarvoistumiseen ja epätasa-arvoon liittyviä ongelmia, kun toimiva julkinen ympäristö tarjoaa helposti lähestyttävän ja miellyttävän kokemuksen jokaiselle. Sosiaalisesti kestävä kaupunki huolehtii asukkaista avarilla sekä hyvin valaistuilla ja hoidetuilla julkisilla alueilla, joissa ihmisten on turvallista liikkua, asioida, harrastaa ja tavata toisiaan.  Hyvä suunnittelu on myös tehokas keino ehkäistä ihmisten välistä epätasa-arvoa, joka pahimmillaan johtaa yksittäisten alueiden slummiutumiseen ja köyhyyteen.

Ihmiset huomioiva kaupunkisuunnittelu liittyy kiinteästi Eurooppa 2020-strategiaan, jolla tähdätään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpään Eurooppaan.

Aiemmat ajankohtaiset tästä

Kestävän kehityksen tavoitteet luovat suuntaviivat seuraavalle 15 vuodelle

Tänään alkavassa YK:n huippukokouksessa sovitaan kestävän kehityksen tavoitteet seuraavalle 15 vuodelle. Valmistelevan työryhmän ehdotuksiin pohjaavat 17 päätavoitetta ja 167 osatavoitetta luovat agendan valtioille, kansainvälisille järjestöille, yksityiselle sektorille sekä kansalaisyhteiskunnalle taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kestävän kehityksen tielle.

 

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä