Kreikan euroero ei auttaisi ketään

Eurojäsenyys on EU:n perussopimuksen mukaan peruuttamaton. Tämä on välttämätöntä jo valuutan vakauden vuoksi. EU:n ja Kreikan intressissä on neuvotteluratkaisu, jolla ongelmia voidaan hallita.

Vasemmistolaista Syrizaa on veikattu Kreikan sunnuntaisten vaalien voittajaksi. Asetelma jättää kuitenkin kaiken auki.
Hallitseva keskustaoikeistolainen Uusi Demokratia on nostanut kannatustaan yli 30 prosenttiin, kun Syriza heilahtelee 35 prosentin tuntumassa. Muut puolueet saavat enintään muutaman prosentin kannatuksen.

Lue lisää →

Entiset ministerit pitävät ehdotusta uudesta Vuotoksen altaasta laittomana

Viisi entistä ministeriä tuomitsee jyrkästi aikeet ryhtyä uudestaan valmistelemaan Vuotoksen tekoallasta.

 Satu Hassi, Heidi Hautala, Pekka Haavisto, Sirpa Pietikäinen ja Pertti Salolainen jättävät tänään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaluonnokseen yhteisen mielipiteen, jossa tuomitaan ehdotus Kemihaaran, entisen Vuotoksen tekoaltaan valmistelusta. Tekoallasta perustellaan nyt muun muassa tulvasuojelulla.

 Kiistaa Kemijoen latvavesiin rakennettavasta tekoaltaasta on käyty yli 40 vuotta. Vuonna 2002 korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi vesilain nojalla Vuotoksen altaan vesiluvan. KHO totesi, että allas olisi aiheuttanut huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristöön. Vuonna 2004 Kemihaaran suot liitettiin Natura 2000-verkostoon, jota säätelee Suomen lakien lisäksi EU-lainsäädäntö.

Lue lisää →

Aiemmat ajankohtaiset tästä

Geenimuuntelu sai uuden mutta riittämättömän lainsäädännön

Euroopan unionissa on määritelty säännöt sille, miten EU-alueella saa kasvattaa geenimuunneltuja (GM) viljelykasveja sekä sille, miten GM-ainesta sisältäviä tuotteita voi myydä EU-markkinoilla.

Mikäli jokin jäsenvaltio ei ole halunnut sallia alueellaan geenimuunneltujen kasvien viljelyä, se on voinut hakea poikkeusluvalla kieltoa. Perusteluna on voinut käyttää viljelystä aiheutuvia riskejä ympäristön ja ihmisten terveydelle.

Tällä viikolla parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka luo oikeudellisen perustan jäsenmaille kieltää geenimuunneltujen kasvien viljely alueellaan. Teknisesti valtio voi pyytää maantieteellistä poikkeusta lupahakemukseen, jonka joku yritys on jättänyt geenimuunnellulle siemenelleen tai viljakasvilleen. Tätä poikkeusta voi hakea koko viljelyluvan ajaksi eli kymmeneksi vuodeksi.

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä