Kokoomusmepit tukevat investointiohjelmaa

Kokoomusmepit kiittävät Jean-Claude Junckerin komission investointiohjelmaa, mutta muistuttavat, että paketti yksin ei ratkaise kaikkia ongelmia. Sen tueksi EU:n budjettivaroja on suunnattava vaikuttavampiin kohteisiin, sisämarkkinoita on tehostettava ja pk-yritysten työllistämismahdollisuuksia parannettava.

”Investointiohjelma tuo uusia innovatiivisia työkaluja EU:n käyttöön. Sen rinnalla on katsottava miten voimme käyttää julkisia varoja nykyistä viisaammin, niin että rahamme tukevat kestävää kasvua.”, korostaa Sirpa Pietikäinen.  ”Esimerkiksi EU:n aluekehitykseen osoitettuja varoja olisi suunnattava kohteisiin, joilla tuetaan EU2020-strategian ja investointiohjelman tavoitteita”, hän painottaa.

Lue lisää →

EU:n jäteuudistuksesta vääriä tulkintoja, biopolttoaineiden tuotanto on turvattu

Suomalaiset biopolttoaineiden tuottajat ovat huolissaan EU:n jäteuudistuksesta. Heidän mukaansa ehdotettu uudistus haittaa biopolttoainemarkkinoiden kehitystä kuten myös ilmastonsuojelua. Europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok.) uskoo, että huolet ovat turhia.

EU on kiristämässä kierrätystavoitteitaan ja jätemääräysten sitovuutta. Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen ihmettelee, että komission uudistusehdotuksessa biopolttoaineet luokitellaan samaan ei-toivottuun ryhmään jätteenpolton kanssa.

– Tässä rinnastetaan toisiinsa kakkavaippojen poltto jätteenpolttolaitoksessa ja erittäin kehittyneet jalosteet, joita uusiutuvista raaka-aineista tehdään.

Tämä luokittelu, ns. jätehierarkia on käytössä jo nyt. Uudistuksessa sen merkitys kuitenkin kasvaisi, koska tavoitteet ja säädösten sitovuus tiukkenisivat.

Neste Oililla on huonoja kokemuksia jätehierarkian tulkinnasta. Joissakin EU-maissa viranomaisten tulkinnat ovat johtaneet siihen, ettei biodieselin vienti ole kannattanut taloudellisesti.

Lue lisää →

Aiemmat ajankohtaiset tästä

Hyvällä sääntelyllä on viisi miljoonaa sävyä

Keskustelu norminpurusta ja byrokratiatalkoista on muodikasta mutta hankalaa käydä, sillä julkisuudessa keskustelu on pelkistetty kahteen leiriin. Ihan kuin olisi pelkästään niitä, jotka haluavat purkaa kaikki mahdolliset lait. Ja niitä, jotka haluavat kontrolloida kaikkea.

Kokoomus on perinteisesti ollut lain ja järjestyksen puolue. Onkin selvää, että lakeja ja asetuksia tarvitaan – tästä ovat samaa mieltä varmasti kaikki, jotka eivät kutsu itseään anarkisteiksi. Jos maksan suuren summan esimerkiksi talosta, on mukavaa, että Suomen lait suojaavat omistusoikeuttani tähän taloon. Lait ja säädökset tuovat ennustettavuutta.

Moni kauhistelee säädösten määrää. Helsingin Sanomat laski elokuussa, että Suomessa on yhteensä 91 802 lakia ja asetusta koottuna Suomen säädöskokoelmaan – joka muuten täyttää eduskunnan kirjastossa yli 15 metriä hyllytilaa. Moni ihmettelee, eikö tällä määrällä pärjätä. Vastaus on, että ei pärjätä. Uusia lakeja tarvitaan. Internetiä ei ollut 1960-luvulla, joten silloin lainsäätäjien oli hankala miettiä, millaista sääntelyä internetaikana tarvitaan.

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä