Hyvällä sääntelyllä on viisi miljoonaa sävyä

Keskustelu norminpurusta ja byrokratiatalkoista on muodikasta mutta hankalaa käydä, sillä julkisuudessa keskustelu on pelkistetty kahteen leiriin. Ihan kuin olisi pelkästään niitä, jotka haluavat purkaa kaikki mahdolliset lait. Ja niitä, jotka haluavat kontrolloida kaikkea.

Kokoomus on perinteisesti ollut lain ja järjestyksen puolue. Onkin selvää, että lakeja ja asetuksia tarvitaan – tästä ovat samaa mieltä varmasti kaikki, jotka eivät kutsu itseään anarkisteiksi. Jos maksan suuren summan esimerkiksi talosta, on mukavaa, että Suomen lait suojaavat omistusoikeuttani tähän taloon. Lait ja säädökset tuovat ennustettavuutta.

Moni kauhistelee säädösten määrää. Helsingin Sanomat laski elokuussa, että Suomessa on yhteensä 91 802 lakia ja asetusta koottuna Suomen säädöskokoelmaan – joka muuten täyttää eduskunnan kirjastossa yli 15 metriä hyllytilaa. Moni ihmettelee, eikö tällä määrällä pärjätä. Vastaus on, että ei pärjätä. Uusia lakeja tarvitaan. Internetiä ei ollut 1960-luvulla, joten silloin lainsäätäjien oli hankala miettiä, millaista sääntelyä internetaikana tarvitaan.

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä

EU:n jäteuudistuksesta vääriä tulkintoja, biopolttoaineiden tuotanto on turvattu

Suomalaiset biopolttoaineiden tuottajat ovat huolissaan EU:n jäteuudistuksesta. Heidän mukaansa ehdotettu uudistus haittaa biopolttoainemarkkinoiden kehitystä kuten myös ilmastonsuojelua. Europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok.) uskoo, että huolet ovat turhia.

EU on kiristämässä kierrätystavoitteitaan ja jätemääräysten sitovuutta. Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen ihmettelee, että komission uudistusehdotuksessa biopolttoaineet luokitellaan samaan ei-toivottuun ryhmään jätteenpolton kanssa.

– Tässä rinnastetaan toisiinsa kakkavaippojen poltto jätteenpolttolaitoksessa ja erittäin kehittyneet jalosteet, joita uusiutuvista raaka-aineista tehdään.

Tämä luokittelu, ns. jätehierarkia on käytössä jo nyt. Uudistuksessa sen merkitys kuitenkin kasvaisi, koska tavoitteet ja säädösten sitovuus tiukkenisivat.

Neste Oililla on huonoja kokemuksia jätehierarkian tulkinnasta. Joissakin EU-maissa viranomaisten tulkinnat ovat johtaneet siihen, ettei biodieselin vienti ole kannattanut taloudellisesti.

Lue lisää →

EU ei uhkaa osakeomistusten avoimuutta

Suomessa osakkeiden omistustietojen julkisuus on eurooppalaisittain huippuluokkaa. Kun suomalainen ostaa osakkeita, tiedot niistä kirjataan Arvopaperikeskukseen. Sieltä tieto kulkee suoraan verottajalle ja on saatavilla esimerkiksi silloin, kun toimittajat haluavat selvittää päättäjien taloudellisia kytköksiä.

Osakeomistusten julkisuus on siten paitsi tehokas ase veronkiertoa vastaan myös tärkeää yhteiskunnan avoimuuden kannalta. Tätä julkisuutta uhkaa niin sanottu hallintarekisteri, jonka sallimisesta on keskusteltu Suomessa pitkin syksyä. Hallintarekisteri antaisi sijoittajalle mahdollisuuden kätkeä omistuksensa kansainvälisten pankkien uumeniin, verottajan ja toimittajien ulottumattomiin.

Lue lisää →

Aiemmat ajankohtaiset tästä