EU:n energiapolitiikka tarvitsee uusiutuvaa, tehokkuutta ja suurjännitettä

Euroopan komissio esitteli tänään yhden kärkihankkeistaan – paketin energiaunionista. Sen päätavoitteina on lisätä yhteistä energiapoliittista päätöksentekoa, vähentää riippuvuutta energian tuonnista, vastata ilmastonmuutokseen ja edistää yhteisiä energiamarkkinoita.

 EU-jäsenvaltiot saavat valita omat energiantuotantomuotonsa. Yhteistyötä halutaan kuitenkin lisätä, sillä energian hinta on korkealla muihin talousalueisiin nähden, monet jäsenvaltiot ovat erittäin riippuvaisia Venäjän kaasuntuonnista ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia välineitä.

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä

Onko suden suojelu Suomessa riittävällä tasolla?

Canis_lupus_laying

Lähetimme tänään Heidi Hautalan kanssa ympäristökomissaari Karmenu Vellalle kirjeen Suomen susikannasta. Susien määrä on huolestuttavasti laskenut vuodesta 2007. Edellisvuonna niitä oli vähimmillään 140-150. Vaikka kanta on kääntynyt nousuun, maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt aloittaa suden kannanhoidollisen metsästyksen. Edellinen komissio lupasi seurata tilannetta ja puuttua asiaan tarvittaessa. Halusimme tietää, pitääkö komissio kaatolupien myöntämistä aiheellisena, ottaen huomioon, että susi on edelleen uhanalainen Suomessa.

Tutustu lähettämäämme kirjeeseen tästä linkistä.

 

 

EU lisää yhteistyötä pimeän työn torjunnassa

EU pyrkii kitkemään pimeää työtä lisäämällä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tarkoitus on luoda yhteistyöelin, jossa esimerkiksi veroviranomaiset eri jäsenvaltioista vaihtaisivat tietoja muun muassa hyvistä käytännöistä, joita pimeän työn kitkemiseksi on eri maissa luotu.

Euroopan parlamentin tasa-arvovaliokunta antoi lausunnon tällaisen yhteistyöelimen perustamisesta. Olin muodostamassa oman puolueryhmäni kantaa tasa-arvovaliokunnassa.

Lue lisää →

Aiemmat ajankohtaiset tästä