Vähemmällä enemmän

Arvioiden mukaan mineraalien, fossiilisten polttoaineiden ja biomassan kulutus tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä 140 miljoonaan tonniin.

Niin suurta määrää resursseja ei voi käyttää ilman, että se horjuttaa maapallon biosfäärin tasapainoa. Käytämme jo nyt 1,5-kertaisesti sen resurssimäärän, jonka maapallon kantokyky pitkällä tähtäimellä sietää. Jos tahti jatkuu samanlaisena kuin tähän asti, vuonna 2030 käytetään kaksi maapalloa.

Ilmastomuutos, aavikoituminen, metsäkato, maaperän köyhtyminen, geneettisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikkeneminen ovat kaikki seurausta siitä, että käytämme enemmän luonnonvaroja kuin mikä on kestävää. Nämä ilmiöt ovat luonteeltaan peruuttamattomia. Kun jokin laji kuolee sukupuuttoon, se on mennyttä. Jos ilmasto lämpenee useita asteita, sitä ei voi viilentää yhtäkkiä vähentämällä kasvihuonekaasuja ilmakehästä.

Ympäristöriskin lisäksi resurssien liialliseen käyttöön liittyy taloudellinen ongelma.

Lue lisää →

Allergiat tarvitsevat lisähuomiota EU-tasolla

Allergiaan liittyvät sairaudet ovat yleisin sairausryhmä Euroopassa. Allergioiden taustatekijöihin ja hoitoon voidaan puuttua EU-tasolla ja siksi perustimme tänään virallisesti parlamenttiin meppiryhmän, jonka tavoitteena on lisätä allergiatietoisuutta EU:n päätöksentekoelimissä.

Esimerkiksi ilmanlaatu, elinympäristön monimuotoisuus, tupakointi ja kemikaalien käyttö ovat asioita, joihin Euroopan tason päätöksillä on merkitystä. Ilmanlaatunormeja ollaan juuri parhaillaan tiukentamassa ja aiheesta – viime perjantaina Brysselissä mitattiin huonompi ilmanlaatu kuin Pekingissä ja Shanghaissa. Ilman tiukennuksia Euroopan unionissa jäätäisiin kauas kansainvälisistä tavoitteista, eli WHO:n asettamista ilmanlaatutavoitteista vuodelle 2050.

Ryhmän tämän päiväisessä kokouksessa esiteltiin myös Suomen kansallinen allergiaohjelma. Siinä keskitytään lyhytaikaisten vaikutusten hillitsemiseen mutta ennen kaikkea pitkäaikaisten syiden kitkemiseen lähinnä lisäämällä väestön vastuskykyä ja altistumista allergeeneille. Vastaavanlainen ohjelma tulisi saada kaikkiin jäsenmaihin sekä myös EU-tasolle.

Lue tilaisuudesta lisää tästä linkistä.

WP_20150325_005

Aiemmat ajankohtaiset tästä

Mitä kuuluu Euroopan ympäristölle?

Euroopan ympäristövirasto (EEA) esitteli tänään parlamentin ympäristövaliokunnassa tämän vuoden raportin Euroopan ympäristön tilasta. Raporttiin kuuluvat myös suositukset siitä, miten ympäristöpolitiikkaa tulisi kehittää.

EU:n ympäristöpolitiikan ohjenuorana ovat 1970-luvulta asti toimineet ympäristöä koskevat toimintaohjelmat, joista tällä hetkellä on voimassa seitsemäs, vuonna 2013 hyväksytty ohjelma. Siinä määritellään konkreettiset tavoitteet vuoden 2020 ympäristön tilalle sekä hahmotellaan pidemmän aikavälin tavoitteita vuodelle 2050.

EEA:n raportissa korostettiin ympäristön tilan parantumista pitkällä aikavälillä: Esimerkiksi päästöjen määrä on suhteellisesti vähäisempi nykyään kuin vaikkapa 1950-luvun autoistumisen ja hiili-intensiivisen teollistumisen aikaan. Myös jätehuolto toimii koko ajan paremmin jäsenvaltioissa, kun otetaan vertailukohdaksi vaikkapa 1800-luku, jolloin Brysselissä peitettiin kaupungin läpi kulkeva joki sen saasteisuuden vuoksi.

EEA_report2015_table20ES201

Lue lisää →

Lue aikaisemmat blogini tästä