Inhimillinen Eurooppa

Jokaisella on oikeus elää oikeusvaltiossa, jossa toteutuvat demokratia, moniarvoisuus, kansalaisten perusoikeudet, vapaus, syrjimättömyys, tasa-arvo ja hyvän elämän edellytykset, kuten kohtuullinen toimeentulo, laadukas koulutus, kehittyvä, tarpeisiin vastaava terveydenhuolto sekä oikeus hyvään hoivaan saavutettavine palveluineen. Nämä EU:n on taattava kaikille kansalaisilleen asuinpaikasta riippumatta.

Työtä heidän puolesta, jotka tarvitsevat yhteistä apua ja tukea

EU aloitti rauhanprosessina ja jatkoi elintason rakentajana. Nyt on sosiaalisen Euroopan aika. Meidän on kyettävä asettamaan ihmisten Eurooppa, hyvinvoinnin rakentaminen, politiikan keskiöön vahvistamalla sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Ensimmäisenä meidän täytyy aloittaa heistä, jotka tarvitsevat eniten yhteistä apua ja tukea

Siksi työ paremman ikäihmisten hoidon, pitkäaikaissairaiden tukemisen ja omaishoitajien aseman, lasten ja vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja HBLTIQ+-oikeuksien sekä vähemmistöjen puolesta on nyt tärkeää.

Se, miten me kohtelemme muita eläviä olentoja, eläimiä, kertoo meistä ihmisinä – siitä, miten kohtelemme toisiamme ja millaisia olemme.

Se, minkä usein ajattelemme olevan meissä syvimmin inhimillistä, onkin syvimmin eläimellistä – rakkaus, pelko, kykymme tuntea ja välittää.

Sirpan kannanottoja inhimillisyydestä