Vauras Eurooppa

Vain vauras Eurooppa voi rakentaa hyvinvointia ja pitää huolta ympäristöstä, ja myös toisinpäin – vain kansalaisistaan huolta pitävä ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtiva talous voi olla vauras. Inhimillinen, taloudellinen ja ympäristön hyvinvointi ovat erottamaton kokonaisuus.

Vauras talous huolehtii kansalaisistaan ja ympäristön hyvinvoinnista

Maailmassa, jossa EU yhdessäkin on yhä pienenevä globaali tekijä, tarvitsemme yhä tiivistyvää, vahvaa yhteistyötä pärjätäksemme. Tarvitsemme jatkuvasti kasvavaa panostusta koulutukseen ja tutkimukseen, sillä vain olemalla koko ajan fiksumpia ja notkeampia pärjäämme kansainvälisessä talouskilpailussa.

Tulevaisuustestattu kilpailukyky edellyttää nopeaa ja tehokasta siirtymää ympäristöllisesti kestävään talouteen niin yrityksissämme kuin myös julkisissa talouksissamme yhdessä jatkuvasti uudistuvan digitalisaation ja innovaatioiden kanssa.

Menestyksemme salaisuus on yhteinen eurooppalainen, kasvava ja kilpailukykyinen yrityssektori sekä vakaa ja toipumiskykyinen julkinen talous.

Sirpan kannanottoja vauraudesta