Kannanotot

Aidosti asiallasi

EU:n uusi lainsäädäntö suojelee naisia väkivallalta

26.4.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentti hyväksyi menneellä viikolla jäsenmaiden kanssa saavutetun neuvottelusovun naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta direktiivistä. Meidän kaikkien tulisi olla iloisia siitä, että EU:ssa tulee viimein voimaan vahvaa naisia väkivallalta suojelevaa lainsäädäntöä. Tämä on historiallinen askel eteenpäin.

Direktiivi velvoittaa kaikki EU-jäsenmaat säätämään kansalliseen lainsäädäntöön entistä vahvempia ennaltaehkäiseviä keinoja ja toimia väkivallan ja raiskausten ehkäisyyn sekä suostumusperustaisen raiskauksen määritelmän edistämistä ja tiedottamista. Laki määrittelee naisten sukuelinten silpomisen ja pakkoavioliitot rikoksiksi koko EU:ssa ja puuttuu verkkoväkivaltaan kieltämällä ei-suostumuksellisen intiimin materiaalin jakamisen ja lähettämisen.

Lisäksi direktiivi määrittelee, millaista vahvistettua tukea rikosten uhreille on tarjottava. Uhreilla täytyy olla pääsy terveydenhuoltoon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. On todella tärkeää, että tämä tavoite on kirjattu koko EU:n laajuiseen lainsäädäntöön. Naisen oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin ja turvalliseen aborttiin on yksiselitteisesti ihmisoikeus.

Direktiivin hyväksyminen tässä muodossa on katkeransuloista, sillä siitä puuttuu raiskauksen suostumusperustainen määritelmä ja rangaistavuus. Jäsenmaat kieltäytyivät sisällyttämästä komission ja parlamentin vahvasti tukemaa raiskauksen harmonisoitua määritelmää vedoten suhteellisuusperiaatteeseen. On todella surullista, että isoimmat jäsenmaat vastustavat tällä tavalla naisten oikeuksien edistämistä. Toivon todella, että nämä maat edistävät suostumusperustaista raiskauksen määritelmää kansallisessa lainsäädännössään, kuten ne neuvottelujen aikana lupasivat tekevänsä.

Tästä huolimatta direktiivi on historiallinen ja tärkeä askel eteenpäin naisten oikeuksissa. Jos direktiiviä ei olisi hyväksytty nyt, moni sen erinomainen velvoite paremmasta ennaltaehkäisystä pakkoavioliittojen kriminalisointiin olisi voinut jäädä vuosikausiksi säätämättä.

Positiivista on, että parlamentti neuvotteli lainsäädäntöön uudelleentarkastelulausekkeen, jonka mukaan direktiivi on päivitettävä viiden vuoden jälkeen sen voimaantulosta. Seuraavan viiden vuoden aikana meidän on EU:ssa tehtävä lujasti töitä sen eteen, että ymmärrys suostumusperustaisesta raiskauslainsäädännöstä paranee ja sen tärkeys ymmärretään. Seuraava tavoite on, että viiden vuoden kuluttua kaikki raiskauksen uhrit saisivat samantasoista rikosoikeudellista suojelua. On kestämätöntä, että raiskauksen määritelmä edelleen vaihtelee jäsenmaasta toiseen.

Uudet säännöt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan tulevat voimaan kahdenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa panna ne täytäntöön.

Lue lisää: Hyväksytty teksti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta direktiivistä

Kuva: Briana Tozour / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista