Kannanotot

Aidosti asiallasi

Eläinten asialla Euroopan parlamentissa

21.5.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototVaalit 2024

Olen pitänyt eläinasioita esillä Euroopan parlamentissa koko urani ajan. EU:n nykyinen eläinten hyvinvointilainsäädäntö on jo toistakymmentä vuotta vanha. Lainsäädäntö ei enää vastaa nykyistä tutkimustietoa ja osaamista eläinten hyvinvoinnista.

Valitettavasti komissio on ollut passiivinen uudistamaan eläinten hyvinvointia koskevia säädöksiä ja esittämään vaatimaani eläinten hyvinvointipuitelakia eli Euroopan tasoista kattavaa eläinsuojelulakia. Sitä kautta voitaisiin puuttua esimerkiksi Espanjan metsästysgalgojen hirttämiseen, Romanien katukoirien asiattomaan tappamiseen ja härkätaisteluihin. Myös sirkuseläimet ja monet tuotantoeläimet ovat suojaa vailla.

Vaalikauden loppupuolella komissio teki kuitenkin esitykset eläinkuljetuksista sekä koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja niiden jäljitettävyydestä. Ehdotukset olivat erittäin tervetulleita.

Europarlamentaarikkojen keskeinen keino edistää tärkeänä pitämiään asioita ovat kirjalliset ja suulliset kysymykset komissiolle, parlamentaarikkojen intressiryhmien toimintaan osallistuminen sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Tätä kautta jokainen europarlamentaarikko voi nostaa esille tärkeänä pitämiään asioita. Olen halunnut käyttää aikaani eläinten hyvinvoinnin eteen.

Suullisissa ja kirjallisissa kysymyksissä komissiolle vaadin muun muassa kukkotipujen ja ankanpoikien epäeettisen tappamisen lopettamista ja tuotantoeläimille lajityypillisempää kasvatusta. Olen ollut myös huolissani Suomessa lisääntyvästä petovihasta ja trofeemetsästyksestä, minkä vuoksi olen esittänyt kaatoluvista ja pienpetojen metsästyskilpailusta kirjallisia kysymyksiä.

Eläinten hyvinvointi-intressiryhmän pitkäaikaisena jäsenenä, puheenjohtajana ja nykyisin kunniapresidenttinä olen edistänyt meppikollegoideni kanssa eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyviä asioita. Toimin eläinten hyvinvointiryhmän eläimet tieteessä, Animals in Science -työryhmän varapuheenjohtajana ja eläinkuljetus-työryhmän jäsenenä. Parlamenttiin perustettiin vaalikauden alussa vuonna 2020 uusi eläinkuljetuksia käsittelevä tutkintavaliokunta ANIT, jonka jäseneksi minut valittiin.

Olen tehnyt myös aktiivisesti töitä eläinkokeista luopumisen eteen. Vaihtoehtoisten menetelmien kehitys on nopeaa ja ne tuottavat usein ihmisvaikutuksista luotettavampaa tietoa kuin eläinkokeet. Vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, hyväksymistä ja käyttöä on aktiivisesti edistettävä sekä siirryttävä paremmin hyödyntämään jo olemassa olevia vaihtoehtoisia menetelmiä.

Olen mukana eläinkokeiden vaihtoehtoisten tapojen eurooppalaisen kumppanuuden (EPAA) mirror group -ryhmässä. Euroopan komissio on sitoutunut eläinkokeista luopumiseen pitkällä aikavälillä, ja jo nyt eläinkokeet tulisi sallia vain, jos vaihtoehtoiset menetelmät eivät ole mahdollisia. Vaihtoehtoisten menetelmien lupaprosessit ovat kuitenkin olleet aivan liian hitaita, minkä lisäksi EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH:n uudelleenavaus jäi useista vaatimuksista huolimatta tällä vaalikaudella komissiolta esittämättä. Seuraavan komission tulisikin esittää kemikaalilainsäädännön avaamista pikimmiten.

Lue lisää kausikertomuksestani.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista