Kysy Sirpalta -lomakkeen tietosuoja­seloste

Päivitetty 5.1.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Sirpa Pietikäisen verkkosivujen Kysy Sirpalta -lomakkeen käyttäjistä kerätään. Tietojesi suojassa pysyminen on minulle tärkeää. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä.

Rekisterin nimi:
Sirpa Pietikäisen verkkosivujen Kysy Sirpalta -lomakkeen rekisteri

Rekisterinpitäjä:
Sirpa Pietikäinen
60 Rue Wiertz, Bryssel, Belgia / Kylänmäki 9, 13210 Hämeenlinna, Suomi
+32(0)2 28 45264 / +358 (0)50 466 6222
sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Rekisterin yhteyshenkilö:
Iida Ahonen, iida.ahonen@europarl.europa.eu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Sirpa Pietikäisen verkkosivujen Kysy Sirpalta -lomakkeen käyttäjiin kohdistuva viestintä

Henkilötietojen käsittelijät:
Sirpa Pietikäinen ja hänen avustajansa

Henkilötietojen käsittelyn peruste:
Kysy Sirpalta -lomakkeen käyttäjien suostumus

Rekisterin sisältämät tiedot:
Sirpa Pietikäisen verkkosivujen Kysy Sirpalta -lomakkeen kautta lähetetyt kysymykset ja palaute ja lähettäjien sähköpostiosoitteet sekä muut mahdolliset yhteystiedot, jotka käyttäjät ovat lomaketta käyttäessään vapaaehtoisesti valinneet antaa.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietojen käsittelijät eivät luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys:
Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes lomakkeen käyttöön liittyvä toiminta loppuu.

Rekisteriin kuuluvan oikeudet:
Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa.