Kannanotot

Aidosti asiallasi

Vähittäissijoittajien asemaan muutoksia

26.4.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaVauras Eurooppa Kannanotot

Viime vuosina maailman sijoitusmarkkinoilla on nähty täysin uusi muutos, kun yksittäisten vähittäissijoittajien asema on muuttunut muun muassa sosiaalisen median myötä. Miten varmistetaan sijoittajien riittävä tiedonsaanti, miten säädellään sijoitusvinkkejä antavia influenssereita, onko sijoittajien helppoa perehtyä toisen jäsenmaan rahoitusmarkkinoihin? Muun muassa näihin kysymyksiin uusi vähittäissijoittajien asemaa parantava lainsäädäntö pyrkii vastaamaan. Parlamentin kannasta päästiin kevään aikana sopuun, ja seuraavaksi lainsäädäntö etenee kolmikantaneuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa. 

On selvää, että perinteisesti instituutioiden hallitsema sijoitusmaailma on muuttumassa. Vähittäissijoittajat eivät enää ole pelkästään hiljaisia toimijoita, vaan heidän äänensä kuuluu yhä voimakkaammin. Kuka tahansa voi kertoa Instagramissa, mitä osakkeita osti aamupalan jälkeen ja mitä odottaa Yhdysvaltojen markkinoilla tapahtuvan seuraavaksi. Tämä voi olla hyväksi markkinoiden demokratisoitumisen kannalta, mutta samalla se asettaa haasteita perinteisille toimijoille ja sääntelyviranomaisille.

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä onkin, miten voidaan varmistaa, että vähittäissijoittajat ovat tasavertaisessa asemassa esimerkiksi tiedonsaannin, -määrän ja luotettavuuden osalta suhteessa instituutioihin ja ammattisijoittajiin. Ratkaisua tähän etsitään lisäämällä läpinäkyvyyttä markkinoilla. Esimerkiksi vaatimalla yrityksiä julkaisemaan tietoja tasapuolisemmin ja helpommin ymmärrettävässä muodossa voidaan varmistaa, että kaikilla sijoittajilla on samat tiedot käytettävissään.

Toinen tärkeä askel on parantaa vähittäissijoittajien koulutusta ja tiedonsaantimahdollisuuksia. Sijoittaminen voi tuntua monimutkaiselta ja vaikeasti lähestyttävältä, ja tämä voi luoda epätasa-arvoa markkinoilla. Tarjoamalla laadukasta koulutusmateriaalia ja helposti saatavilla olevaa tietoa sijoittamisesta voimme auttaa vähittäissijoittajia tekemään parempia päätöksiä ja tuntemaan itsensä varmemmiksi markkinoilla, ja samalla sijoittaminen tuodaan myös uusien ihmisryhmien saataville.

Ei tule kuitenkaan unohtaa sääntelyviranomaisten roolia. On tärkeää, että sääntely on oikeudenmukaista ja tasapuolista kaikille markkinoilla toimiville, mutta myös varmistaa sääntelyviranomaisten riittävät resurssit ja kattava toimivalta. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntelyä on päivitettävä vastaamaan markkinoiden muutosta ja varmistettava, että kaikki sijoittajat toimivat samojen sääntöjen mukaan.

Vähittäissijoittajien aseman parantaminen on myös olennaista hyödyllistä markkinoiden vakauden ja tehokkuuden kannalta. Mitä useampi sijoittaja on mukana markkinoilla, sitä laajempi ja monipuolisempi näkemys markkinoista muotoutuu. Tämä voi auttaa ehkäisemään sijoituskuplia ja vähentämään markkinoiden epävakautta pitkällä aikavälillä.

Nyt tekeillä olevassa lainsäädännössä kaikkien tahtotila onkin sama: parantaa vähittäissijoittajien asemaa. Valitettavasti näkemykset keinoista kuitenkin vaihtelevat – eivätkä toisaalta haasteetkaan ole eri jäsenmaissa samoja. Prosessin aikana on puhuttu paljon sijoittajien luottamuksen palauttamisesta markkinoihin, mutta lienee selvää, että vaikkapa suomalaisen ja maltalaisen vähittäissijoittajan luottamuspulasta puhuttaessa puhutaan kahdesta hyvin eri asiasta. Parlamentin kannan muodostuksessa olisikin mielestäni voitu valita erilaisia keinoja sijoittajien aseman parantamiseen, joten toivottavasti lopputulos muotoutuu trilogeissa parempaan suuntaan.

Kuva: Mathieu Stern / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista