Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäinen: Euroopan talouden tulevaisuuden suuntalinjat valmistuivat CRIS-valiokunnassa

31.5.2011 AjankohtaistaVauras Eurooppa Kannanotot

Yhteisömenetelmä, yhteiseurooppalaisen valtiovarainhoitajan tehtävän perustaminen ja euroalueen yhteiset joukkovelkakirjat

”Akuuttien talouden tulipalojen sammuttaminen ei riitä, nyt EU:n on aika kehittää todelliset ja toimivat keinot näiden tulipalojen estämiseksi ja tehokas palokunta mahdollisten tulevien palojen hallintaan”, tiivisti Sirpa Pietikäinen illalla 30.5. äänestetyn väliaikaisen talouskriisiä pohtivan valiokunnan (CRIS) raportin sisällön Euroopan parlamentissa.CRIS-valiokunta perustettiin vuoden 2009 lopussa nimensä mukaisesti pohtimaan finanssi- ja talouskriisin syitä, opetuksia ja seuraavia toimenpiteitä. Sirpa Pietikäinen toimi EPP-ryhmän varjoraportöörinä ja vastasi näin ryhmän kantojen valmistelusta ja neuvottelusta.

Valiokunnan mietinnössä linjataan pitkäntähtäimen näkemys siihen, miten finanssisääntelyä Euroopassa on kehitettävä, ja kuinka taataan EU-maiden julkisen talouden vakaus samalla, kun turvataan tulevaisuuden talouskasvun edellytykset.

Keskeisimmät konkreettiset esitykset ovat yhteiseurooppalaisen valtiovarainhoitajan pestin perustaminen sekä euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja koskevat suositukset:

”Tärkeintä on varmistaa yhteisömenettely talousasioissa. Hallitustenvälinen toiminta on kulloisenkin tilanteen oikkujen varassa, kun taas yhteisömenettely on sekä julkista että yleensä pitkäjänteisempää. Yhteisömenetelmä on myös pienen jäsenmaan, kuten Suomen etu”, muistuttaa Pietikäinen.

Hänelle tärkeä on myös mietinnön viesti siitä, että EU:n on aktivoiduttava nykyistä tehokkaammin myös kansainvälisellä areenalla: ”Yksi suurimmista haasteista on hajanaisen ja tehottoman globaalin valvonnan terävöittäminen. Järkevää olisi koota koko kirjava sääntely- ja valvontajärjestelmä kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n alaisuuteen.”

Sirpa Pietikäinen näkee, että kasvun edellytykset voidaan taata vain toimimalla yhdessä ylivelkaantumisen estämiseksi, innovaatioiden edistämiseksi ja sosiaalisen yhteisvastuun kasvattamiseksi. Tämä on myös sosiaalisen markkinatalouden idea. ”Tärkeää on, että nämä kauaskantoiset linjat ovat nyt parlamentissa laajan poliittisen yhteisrintaman tukemia, eivätkä ne ole jääneet lyhytjänteisen pikkupolitikoinnin jalkoihin. Siinä on Euroopan tulevaisuus”, painottaa Pietikäinen.

*******************************************

Lisätietoja:

Sirpa Pietikäinen MEP, +358 50  466 6222

Kiti Vihavainen, erityisavustaja +32 496 548 843

http://www.sirpapietikainen.net/

Valiokunnan mietintöluonnos: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FI&body=CRIS

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista