Kannanotot

Ajankohtaista

Lainsäädännöllä ympäristötuhoa vastaan

21.5.2021 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

EU:n talous on saatava planeetan kantokyvyn rajoihin, sillä se, miten käytämme luonnonvarojamme, ei tällä hetkellä ole kestävää.

Hyvä uutinen on se, että keinoja tilanteen parantamiseen löytyy, jos vain hyväksymme ja omaksumme muutoksen korviemme välissä. Tälläkin viikolla parlamentti on käsitteli tärkeitä aiheita kuten Århusin sopimusta, yritysten vastuuta ympäristövahingoista sekä ympäristötuhoa eli ekosidia.

Århusin sopimuksen tavoitteena on taata tiedon saatavuus, kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon ja oikeussuojan toteutuminen ympäristöasioissa. Sopimuksen valvontakomitea arvioi, että EU ei ole noudattanut yleissopimusta täysmääräisesti. Nyt asetusta päivitetään vastaamaan Århusin sopimusta. Päivitys meni parlamentissa läpi ja jatkossa on odotettavissa, että myös kansalaisjärjestöjen tiedonsaantioikeus EU-lainsäädännöstä ja muiden toimintojen kuten ohjelmien ympäristövaikutusten tiedoista paranee.

Yritysten vastuu ympäristövahingoista, jonka parlamentti myös tällä viikolla hyväksyi, on tärkeä kannanotto, jota olen ollut mukana valmistelemassa EPP-ryhmän neuvottelijana. Vaadimme yritysvastuuta koskevien EU:n sääntöjen vahvistamista, jotta ympäristövahinkoja saadaan ehkäistyä ja korjattua tehokkaammin. On yritysten vastuulla ottaa huomioon ympäristövahinkojen kustannukset ympäristölle ja yhteiskunnalle. Jatkossa mielestäni yritysten pitäisi olla täysimääräisesti taloudellisessa vastuussa aiheuttamistaan ympäristövahingoista niin, että ne korjataan ja vahinkoa kärsineille korvataan syntyneet haitat.

Tällä viikolla kaksi äänestyksessä ollutta mietintöä otti kantaa ekosidin eli ympäristötuhorikoksen tunnustamisen puolesta. Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin muun muassa Voimaan. Ympäristötuhosta aiheutuva lisääntyvä kuolleisuus on myös jatkossa tulkittava kansanmurhaksi, ekosidiksi, eli rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Itse olen esittänyt jo ilmastonmuutosten vaikutukset ihmisoikeuksiin -raportin yhteydessä ympäristötuhon ekosidin käsitteen käyttöönottoa EU:ssa.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti: Århusin yleissopimusta koskeva asetus

Hyväksytty teksti: Yritysten vastuu ympäristövahingoista

Teksti on osa Sirpa Pietikäisen toukokuun uutiskirjettä.

Kuva: Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista