Kannanotot

Aidosti asiallasi

Kestävän kaivostoiminnan kriteerit

9.11.2023 Aidosti asiallasiAjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan komission ehdotus kriittisistä raaka-aineista kohdistaa valtavia ympäristöriskejä erityisesti Suomelle. Ehdotuksella pyritään turvaamaan omavarainen kriittisten raaka-aineiden saatavuus, mutta ehdotus keskittyy kiertotalouden mahdollisuuksien sijaan kaivostoiminnan pikakäynnistämiseen. Ehdotus on parhaillaan kolmikantaneuvotteluvaiheessa, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat lopullisesta asetuksesta komission avustuksella. Esityksen puskiessa rivakasti kohti lopputulemaa meidän olisi kiireisesti valmisteltava kestävän kaivostoiminnan kriteeristö.

Kestävän kaivostoiminnan kriteeristöön tulisi kuulua:

 • Uusi kaivostoiminta on kestävää vain, jos kaikki kiertotalouden keinot on jo käytetty.
  • Kriittisten raaka-aineiden suljetuttuihin kiertoihin ei olla päästy teknisistä syistä, mutta 70 prosentin kierrätysvelvoite tulisi olla vähintään saavutettuna.
  • Uudet tai kestävämmät vaihtoehtoiset materiaalit ja teknologiat on hyödynnetty ja ennakkoarviot uusista teknologioista, kuten suola-akuista, on tehty. Uusien kestävien teknologioiden tutkimukseen ja kehitykseen panostettu.
  • Urbaanin kaivostoiminnan mahdollisuudet on selvitetty ja vanhojen kaatopaikkojen kestävä avaaminen on otettu käyttöön.
 • Mikäli uuden kaivoksen avaaminen on välttämätöntä, olisi kaivosten noudatettava seuraavia kriteerejä:
  • Intressivertailu muiden elinkeinojen kanssa on tehty.
  • Huolellinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ilman lupaprosessien pikakaistaa. YVA- ja lupaprosessit kestävät niin kauan kuin on tarvetta, jotta varmistetaan myös riittävä valitusaika ja kansalaisten, yhteisöjen ja alkuperäisväestöjen osallistuttaminen (Aarhusin sopimus).
  • Kaivoksilla tulee olla vaikutusten arvioinnin lisäksi suunnitelma kaivoksen kestävästä sulkemisesta ja luonnon ennallistamisesta.
  • Kaivoksia ei missään nimessä saa avata luonnonsuojelualueille. Poikkeuksia tähän ei tule sallia.
  • Uusien kaivosten tulee olla tunnelikaivoksia avolouhosten sijaan.
  • Uusien kaivosten tulee käyttää parasta saatavilla olevaa teknologiaa, jotta kaivosten ympäristövaikutukset voidaan minimoida.
  • Kaivosten tulee noudattaa teollisuuden päästörajoja ja huolehdittava veteen, maaperään ja ilmakehään kohdistuvien päästöjen minimoiminen.
  • Kaivokset ovat osa laajennetun tuottajavastuun piiriä, joilla on velvollisuus maksaa aiheuttamiensa päästöjen puhdistaminen (esimerkiksi yhdyskuntajätevedet).

Kuva: Ivan Bandura / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista