Kannanotot

Ajankohtaista

Komissio vastasi kysymykseeni eläinkokeiden valvonnasta

17.2.2012 AjankohtaistaSirpa sanonut

Kysyin komissiolta, miten se valvoo jäsenmaissa toteutettavia eläinkokeita. Kysymyksellä viitataan erityisesti vuonna 2010 voimaan tulleeseen direktiiviin koe-eläinten suojelusta. Lue komission antama vastaus tästä.

 

 

 —————————————————————————–

 

Helmikuun uutiskirjeeni on ilmestynyt

 

  • Eurobondit osaksi tulevaisuuden talousarkkitehtuuria
  • Keskustelu rahamarkkinaverosta jatkuu
  • Naisten päivä – naiset päättäjinä ja vaginamonologeja
  • Parempaa vanhuutta kohti konsensuskokouksessa 

  

Eurobondit osaksi tulevaisuuden talousarkkitehtuuria

Tämän viikon täysistunnossa parlamentti otti kantaa euroalueen yhteisiin joukkovelkakirjoihin. Komissio julkaisi viime vuoden lopulla velkakirjoja koskevan vihreän kirjan, jossa pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän rakentamiselle. Enemmän vaihtoehdoista ja vihreän kirjan sisällöstä voi lukea blogistani 23.11.2011.

Euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja tulee tarkastella tosissaan yhtenä osana unionin tulevaisuuden talousarkkitehtuuria, erityisesti keinona lisätä eurooppalaisen julkisen velan rahoituksen vakautta ja pienentää korkokuluja – sekä kannustimena talouskurille. Lähestymiskulman tulisi olla ennen kaikkea pragmaattinen: riittävillä takeilla hyvästä talouskurista yhteinen joukkovelkakirja alentaa kaikkien lainanhoitokuluja. Ilman niitä jaetaan väärin perustein myös riskit.

Parlamentin päätöslauselmassa todetaan, etteivät bondit ole ratkaisu nyt meneillään oleviin euromaiden ongelmiin, mutta pitää niitä tärkeänä osana keskipitkän aikavälin talousrakennetta. Päätöslauselmassa peräänkuulutettiin kuitenkin komissiolta myös pikaisempia toimia velkakriisin ratkaisuun. Tällaisia olisivat esimerkiksi Saksan talousasiantuntijoiden neuvoston ehdottama Euroopan lunastussopimus, tai euroalueen yhteiset velkasitoumukset sekä valtion velkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteinen hallinnointi.

 

Keskustelu rahamarkkinaverosta jatkuu

Komission ehdotus EU-laajuiseksi rahoitusmarkkinaveroksi, ns. transaktioveroksi julkaistiin vuoden 2011 syyskuussa, minkä jälkeen keskustelu verosta ja sen tarpeellisuudesta on ottanut uutta tuulta alleen sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaissa. Koska kyseessä on verotusta koskeva lainsäädäntö, on parlamentilla asiaan mielipiteenanto-oikeus – päätös veron muodosta ja sen käyttöönotosta tulee tehdä yksimielisesti neuvostossa. Vastaan parlamentissa oman ryhmäni EPP:n osalta asian valmistelusta.

EU-alueelle esitetty finanssitransaktiovero on laaja: sääntely kohdistuisi lähestulkoon kaikkiin finanssimarkkinatapahtumiin ja kattaa näin ollen lähtökohtaisesti kaikki vaihdantakelpoiset rahoitusvälineet, rahamarkkinavälineet sekä johdannaissopimukset. Ehdotetut veroasteet ovat pieniä: muihin kuin johdannaisiin sovellettaisiin 0,1 % veroa ja johdannaisiin 0,01 % veroa. Suurin osa kansalaisten jokapäiväisistä pankki- ja vakuutustoiminnoista jäävät kuitenkin verotuksen ulkopuolelle.

Perusteet transaktioveron käyttöönotolle ovat kannattamisenarvoisia: veron taustalla oleva ajatus siitä, että finanssisektorin tulee myös itse osallistua finanssikriisin aikaansaamiin maksutalkoisiin, on oikeutettu. Tämän lisäksi verotuksen avulla on omalta osaltaan mahdollista kannustaa kansantalouksien kannalta kestävämpää finanssikäyttäytymistä, huolella harkittuja investointiratkaisuja, hillitä finanssimarkkinoilla tapahtuvaa spekulaatiota ja tehdä rahan liikkeitä läpinäkyvämmäksi. Tärkeää on varmistaa, että vero suunnitellaan oikein niin, että mahdollisuudet sen kierrolle ja väärinkäytöksille minimoidaan. Lisää transaktioverosta voi lukea blogistani 13.2.2012.

Parlamentissa asiaa puidaan seuraavan helmikuun lopulla, kun mietinnönlaatija – kreikkalainen S&D-ryhmän Anni Podimata – esittelee mietintöluonnoksen ECON valiokunnassa (29.2).

 

Naisten päivä – naiset päättäjinä ja vaginamonologeja

Naisten päivä lähestyy, tänä vuonna virallinen EU-teema 8.3 on samapalkkaisuus. Naisen euro on tällä hetkellä 82 senttiä, joten työtä samapalkkaisuuden eteen on vielä tehtävänä.

Tasa-arvoisempi yhteiskunta edellyttää tasa-arvoisempaa päätöksentekoa. Naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo, myös laatukysymys. Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia ja parempia ovat lopputulokset. Oma-aloitemietintöni ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa” hyväksytään ensi kuun täysistunnossa. Vaadin siinä konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvoisen päätöksenteon edistämiseksi niin EU-instituutioissa kuin jäsenmaissakin. Ehdotan mietinnössä mm. tasa-arvoista edustusta jokaiselle parlamentin johtopaikalle, nais- ja miesehdokasta jokaisen jäsenvaltion komissaarikandidaatiksi sekä yhtä paljon molempien sukupuolten ehdokkaita muihin EU:n huippuvirkoihin.

Parlamentin tiedotustoimisto järjestää aihepiiristä seminaarin Eurooppatalolla Helsingissä 9.3 klo 11 – tervetuloa!

Naisten päivän viikolle osuu myös Vaginamonologeja -näytelmä, jossa astun lavalle lukemaan monologeja yhdessä kahdeksan muun mepin kanssa. Kyseessä on näytelmä, joka syntyi väkivaltaa kohdanneiden naisten tositarinoista ja jonka esittämisellä taistellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Näytelmää on esitetty ympäri maailmaa jo 12 vuoden ajan.

 

Parempaa vanhuutta kohti konsensuskokouksessa 

Osallistuin viime viikolla Hanasaaressa konsensuskokoukseen, jossa alan johtavat asiantuntijat keskustelivat siitä, miten Suomessa turvataan hyvä vanhuus. Niin palvelurakenne kuin ikääntyvien perusoikeuksien kunnioittaminen olivat huomion kohteena. Tärkeänä pidettiin, että ikäihmisen itsemääräämisoikeus säilyy kunnon heikkenemisestä huolimatta. Palvelurakenteen osalta kotihoidon tukeminen, palveluiden rahoitus- ja vastuurakenne sekä panostus erikoissairaanhoitoon myös ikäihmisten osalta nähtiin tärkeinä tekijöinä. Myös koulutuspuolella on lisättävä geriatrian ja perusoikeusnäkökulman opetusta. Kokouksen loppulausunnossa esitetään myös, että Suomeen tarvitaan kansallinen monitieteellinen ikääntymisen tutkimusohjelma.

Konsensuskokouksesta lisää tästä linkistä.

Tavattavissa Suomessa:

20.1 Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivän paneelissa, Hki

23.2 Tampereella (tarkemmat tiedot kalenterissani!)

24.2 Jyväskylässä

9.3 Tiedotustoimiston meppikahvit Eurooppatalolla

9.3 Naisten päivän seminaari Eurooppatalolla

Lisää uutisia saat Facebook-sivuani tykkäämällä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista