Kannanotot

Ajankohtaista

Yritysvastuudirektiivin neuvottelut loppusuoralla parlamentissa

27.4.2023 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototVauras Eurooppa Kannanotot

Viikon yksi parhaimmista uutisista oli, kun Euroopan parlamentin lakivaliokunta antoi tukensa yritysvastuudirektiivi CSDD:lle.

Parlamentti on vuosia peräänkuuluttanut yrityksille pakollista due diligence -lainsäädäntöä eli huolellisuusvelvoitetta. Pitkät tuotantoketjut ovat paljastaneet vakavia laiminlyöntejä ympäristövaikutusten seurannassa ja ihmisoikeuksien noudattamisessa. Vaikka useat yritykset jo toteuttavat kansainvälisiä vastuullisen liiketoiminnan suosituksia, ja useilla EU-mailla on olemassa oma kansallinen yritysvastuulaki, yhteisiä keinoja puuttua näihin epäkohtiin on EU-tasolle kaivattu.

Komissio julkaisi vuoden 2022 helmikuussa esityksensä yritysvastuudirektiivistä, joka on voimaantullessaan EU:n ensimmäinen yhteinen yritysvastuulainsäädäntö. Direktiivin keskiössä on vaatimus huolellisuusvelvoitteen noudattamisesta, jonka myötä yritysten tulee läpivalaista toimintansa mahdolliset haittavaikutukset ja puuttua niihin, myös arvoketjuissaan. Näihin lukeutuvat esimerkiksi lapsityövoiman, orjuuden, työvoiman hyväksikäytön, ympäristön pilaantumisen ja saastumisen, sekä biodiversiteettikadon torjuminen.

Olin mukana direktiiviä koskevan lausunnon neuvotteluissa ympäristövaliokunnan puolella. Kun parlamentti on hyväksynyt lopullisen kantansa direktiiviin kesäkuun täysistunnossaan, neuvottelut direktiivin sisällöstä EU:n jäsenvaltioita edustavan neuvoston kanssa alkavat. Lakivaliokunnan esityksen mukaan uudet velvoitteet tulisivat voimaan 3 tai 4 vuoden kuluttua, yrityksen koosta ja liikevaihdosta riippuen.

Lisätietoa löydät alla olevan linkin takaa:

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20230424IPR82008/corporate-sustainability-firms-to-tackle-impact-on-human-rights-and-environment

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista