Kannanotot

Aidosti asiallasi

Ympäristörikosten lainsäädäntökehystä harmonisoidaan

27.2.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentti äänestää tiistaina 27. helmikuuta ympäristörikoslain kolmikantaneuvottelusovun hyväksymisestä. Toimin ympäristörikoslain käsittelyssä ympäristövaliokunta ENVI:n lausunnon esittelijänä.

Taloutemme, yhteiskuntamme ja hyvinvointimme ovat suoraan riippuvaisia ympäristöstämme. Ympäristörikokset kohdistuvat ympäristöön, ilmastoon ja eläimiin, mutta niiden lisäksi ne aiheuttavat suoria ja epäsuoria uhkia ihmisoikeuksille, terveydelle ja elinkeinoille.

Ympäristörikollisuus on maailman neljänneksi suurin rikollinen toiminta, joka kasvaa noin kahdeksan prosenttia vuodessa. Siitäkään huolimatta ympäristörikoksia ei olla otettu tarpeeksi vakavasti. Ympäristörikokset tulisi nostaa vähintäänkin samalle tasolle talousrikosten kanssa.

Ympäristörikosten määritelmien ja rikosten sanktioiden harmonisointi on tärkeää, sillä useimmiten merkittävät ympäristörikokset ja niiden seuraamukset eivät noudata maiden välisiä rajoja. Harmonisoinnilla ehkäistään myös organisaatioiden siirtymistä maihin, joissa ympäristörikokset jäävät helpommin tutkimatta ja rankaisematta.

Ympäristörikosten ratkaisemiseksi tarvitaan enemmän rajat ylittävää yhteistyötä sekä niitä tukevia elimiä ja prosesseja. Jäsenmaista riippumattomalla taholla tulisi olla oikeus tutkia ja nostaa syytteitä rajat ylittävistä ympäristörikoksista, sekä rikoksista, mikäli jäsenmaa ei ryhdy riittäviin toimiin niiden ratkaisemiseksi.

Ympäristörikosten ratkaisemiseen ei olla varattu tarpeeksi resursseja ja osaamista, johon on tultava muutos. Tarvitsemme kipeästi alaan erikoistuneita ihmisiä, kuten poliiseja, tuomareita ja syyttäjiä käsittelemään ympäristöön kohdistuvia rikoksia. Ilman alaan erikoistuneita ihmisiä sekä niitä tukevia elimiä, kuten tuomioistuimia, ympäristörikokset jäävät helposti huomioimatta, tutkimatta ja rankaisematta.

Sopu on tervetullut, sillä voimassa oleva direktiivi on todettu tehottomaksi ympäristörikosten ehkäisemiseksi ja ongelmia on havaittu muun muassa tutkinta- ja syytetoimien tehokkuudessa. Uudella lainsäädännöllä pyritään paremmin ennaltaehkäisemään ympäristörikosten syntyä, suojelemaan ekosysteemejä ja ihmisterveyttä sekä mahdollistamaan ympäristörikosten tehokkaampi tutkinta- ja syytetoiminta.

Kuva: John Cameron / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista