Kannanotot

Ajankohtaista

Ympäristökomissaari Potocnik GLOBE EU:n tilaisuudessa: Resurssitehokkuuden tiekartta vasta ensimmäinen askel

18.10.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

Luotsaamani GLOBE EU järjesti tänään keskustelutilaisuuden ympäristökomissaari Janez Potocnikin kanssa. Vapaamuotoisen ajatustenvaihdon pääaihe oli komissaarin nyt syksyllä julkaisema Resurssitehokkuus tiekartta. Potocnik painotti tiekartan olevan keskustelunavaus, jonka pohjalle tulevat aloitteet voidaan rakentaa johdonmukaisesti.  Aloitteita on odotettavissa mm. resurssi-indikaattoreiden osalta, minkä lisäksi olemassa olevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi EU:n ekodesign-direktiiviä, uudistetaan kattavammaksi.

Keskusteluissa tuotiin esille useampaan otteeseen kysymys resurssitehokkuuden ja ympäristönäkökohtien sitomisesta politiikkoihin kautta linjan. Nostin omassa puheenvuorossani esille erityisesti eurooppalaisen lukukauden, jonka tulisi ehdottomasti sisältää resurssitehokkuusindikaattorit yhtenä mittarina, minkä valossa jäsenmaiden EU2020-strategian suuntaisia uudistusohjelmia tulisi tarkastella.

Pidempi raportti tämänpäiväisestä tapaamisesta löytyy GLOBE EU:n sivuilta.  GLOBE EU, jonka puheenjohtajana olen toiminut vuoden 2009 lopulta alkaen, on Euroopan parlamentissa toimiva meppien yhteistyöryhmä. Ryhmä on osa kansainvälistä GLOBE-verkostoa. GLOBE (Global legislators for a Balanced Environment) on 1989 perustettu kansainvälinen lainsäätäjien ympäristöjärjestö, jonka tavoitteena on edistää korkeatasoista ilmaston- ja ympäristön suojelua. Järjsetön perustajajäseniin kuuluu muun muassa USA:n entinen varapresidentti Al Gore.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista