Kannanotot

Ajankohtaista

Ydinvoiman riski- ja vahinkovastuita tulee selkiyttää

15.3.2011 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Japanin maanjäristys on käynnistänyt jälleen keskustelun ydinvoiman riskeistä ja vastuista. Odotettavissa on myös keskustelu siitä, kuka ja missä määrin ydinvoimaonnettomuuksien aiheuttamat vahingot korvaa.

”Japanissa on voimassa niin sanottu täyden vastuun periaate ja maan laki vaatii ydinvoimayhtiöitä hankkimaan merkittävän vastuuvakuutuksen”, toteaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. ”Epäselvää silti on, mitä täyden vastuun periaate käytännössä oikein tarkoittaa”.   

Sirpa Pietikäisen mukaan meillä Suomessa tilanne on hieman samanlainen. Hänen mukaansa vuonna 2005 eduskunnassa hyväksytty ydinvastuulaki tulee saattaa voimaan nopeasti, mutta sitä tulee myös selkiyttää. ”Rajattoman korvausvastuun periaate ja ydinvoimayhtiöille määrätty vastuuvakuutuksen hankkiminen 700 miljoonan euron korvaussummalle ei riitä. Laki jättää useita avonaisia kysymyksiä.” 

”Vahingon sattuessa myös valtio on korvausvelvollinen. Ydinvoima onkin ainoa energiatuotantomuoto, jonka vahinkovastuita valtio on ottanut kantaakseen. Tämä vääristää energiatuotannon kilpailua, eikä se myöskään tue kestävän energiapolitiikan tavoitteita, Pietikäinen painottaa.  

Vaikka suomalaiset ydinvoimayhtiöt sidotaan rajattomaan korvausvastuuseen, tilanne on erikoinen. ”Jotta rajaton korvausvastuu olisi todellinen, pelkkä ydinvoimayhtiöiden vastuu ei riitä, vaan se tulee ulottaa myös niiden omistajayhtiöihin, koska ydinvoimayhtiöiden omissa taseissa ei varoja juuri ole”, Pietikäinen muistuttaa. ”Samoin myös vastuuajan rajaaminen 30 vuoteen ei ole mielekästä ydinvoimaonnettomuuksien kohdalla ja tulisi arvioida uudelleen”.

Kansainvälinen ydinvastuusopimus, ns. Pariisin sopimus tulisi laajentaa kattamaan koko Euroopan unionia. Pietikäisen mielestä myös lisäydinvoiman rakentamiselle tulisi rakentaa kansainvälinen hyväksymisjärjestelmä. ”Vahinkovastuiden selkiyttämisen ohessa tulisi luoda rajat ylittävä riskiarviomekanismi, joka mahdollistaisi sen, että uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen tulee saada suostumus myös niiden vaikutusalueilla olevilta valtioilta”, Pietikäinen linjaa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista