Kannanotot

Ajankohtaista

Vuoden 2023 tasa-arvoindeksi osoittaa, että Suomen kehitys tasa-arvossa on hyytymässä

25.10.2023 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa Kannanotot

On jälleen se aika vuodesta, kun Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE julkaisee odotetun tasa-arvoindeksinsä. Eilen julkaistu vuoden 2023 indeksi keskittyy erityisesti EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan ja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään, mutta sen lisäksi kertoo tasa-arvon kehityksestä yleisesti EU:ssa ja kaikissa sen jäsenmaissa.

Tasa-arvo edistyy EU:ssa madellen. Tänä vuonna EU:n pistemäärä on 70,2, joka on 1,6 enemmän kuin viime vuoden indeksissä. Luku 100 edustaisi mittauksessa täyttä tasa-arvoa. Kokonaisluku EU:ssa ylitti ensimmäisen kerran 70 pisteen rajan, mikä on tietenkin iloinen asia. Olemme kuitenkin Euroopassa yhä kaukana sukupuolten tasa-arvosta.

Suomi on 74,4 pisteellä EU:n keskiarvon yläpuolella kahdeksannella sijalla. Huolestuttavaa on, että vaikka Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden kanssa ryhmään, jossa kansallinen pistemäärä on korkeampi kuin EU:n keskiarvo, tasa-arvon kehitys näyttää olevan Suomessa EU:n keskiarvoa hitaampaa. Suomen noususuuntainen kehityskäyrä on siis lysähtämässä tasa-arvoasioissa. Suomen pisteet laskivat tiedon, rahan, vallan ja ajankäytön alueilla. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että naiset käyttävät edelleen selkeästi miehiä enemmän aikaa palkattomiin hoiva- ja kotitöihin, vaikka ero onkin Suomessa kaventunut.

Suomen pisteet nousivat sekä terveyden että työn alueella. Suurinta nousu on ollut työssä, missä erityisesti työelämän laatu ja siihen osallistuminen on parantunut.

Suomella riittää kirittävää esimerkiksi Ruotsiin nähden, joka on indeksin mukaan tällä hetkellä tasa-arvossa Euroopan edistynein maa 82,2 pisteellä. Ruotsi on surullista kyllä myös ainoa indeksin maa, joka ylittää 80 pistettä. Suomen edellä ovat myös Alankomaat, Tanska, Viro, Belgia, Ranska ja Luxemburg.

Indeksin tämänpäiväiset tulokset alleviivaavat jälleen kerran sitä, kuinka tärkeää on huomioida tasa-arvo, naisten oikeudet ja ihmisoikeudet kaikilla politiikan osa-alueilla. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ja naisten parempi osallistaminen työelämään ja päätöksentekoon ovat edelleen kesken.

Vuoden 2023 indeksin erityisteema on sosiaalisesti oikeudenmukainen Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Indeksi osoittaa, että sukupuoli ja risteävä eriarvoisuus vaikuttavat muun muassa mahdollisuuksiin osallistua vihreän siirtymän päätöksentekoon ja työvoimaan. EU:n liikenne- ja energiasektorit ovat edelleen miesvaltaisia, eikä naisten ääni kuulu tarpeeksi. Naiset ovat aliedustettuina myös vihreän siirtymän päätöksenteossa, samalla, kun naiset ovat tutkimusten mukaan miehiä kiinnostuneempia ilmastonmuutoksen torjunnasta ja valmiimpia muutoksiin. Tämä aiheuttaa systemaattisen vinouman ilmastopäätöksentekoon.

Pääset tutustumaan indeksiin ja sen raporttiin kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista