Kannanotot

Aidosti asiallasi

Vihreyttä ja kestävyyttä ohjausjakson avulla

15.3.2024 Aidosti asiallasiAjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototVauras Eurooppa Kannanotot

Eurooppalaisella ohjausjaksolla koordinoidaan EU:n talous-, finanssi-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Parlamentin ohjausjaksoa koskevissa mietinnössä nostettiin esiin huoli yleisestä taloustilanteesta. Heikko kasvu, kilpailukyky ja tuottavuus puhuttavat. Itse näen heikon taloustilanteen siten, että rahat ovat tiukassa – käytetään ne siis tehokkaasti. Pitää saada aikaan enemmän, mutta vähemmällä rahamäärällä.

Parlamentin lausunnoissa on paljon oikeansuuntaisia linjauksia. ECON-valiokunta nosti mietinnössään esiin komission vuotuisen selvityksen kestävästä kasvusta, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden on poistettava asteittain fossiilisten polttoaineiden tuet. Aikamme on jo nyt loppumassa, ja on korkea aika siirtyä sanoista tekoihin. Fossiilisten polttoaineiden tukeminen ei yksinkertaisesti ole enää mahdollista, ja jäsenvaltioiden olisi lopetettava niihin kohdistetut tuet mahdollisimman pian.

EMPL-valiokunta puolestaan nostaa esille talouspolitiikan sosiaalista puolta. Tarvitsemme sosiaalisen taksonomian, jonka puolesta olen jo vuosien ajan puhunut. Taksonomia luokittelee sijoituskohteita esimerkiksi niiden ympäristökestävyyden mukaan, mutta sosiaalisessa taksonomiassa huomio kiinnitettäisiin nimenomaan sijoitusten sosiaaliseen kestävyyteen. Tämä olisi askel oikeaan suuntaan kohti ajattelua, jossa luovumme sijoituskohteiden ja valtioiden mittaamisesta puhtaasti rahalla, ja siirrymme niin sanottuun Beyond the GDP –ajatteluun. Beyond the GDP on YK:n aloittama hanke, jossa etsitään vaihtoehtoisia malleja mitata yhteiskuntaa muutenkin kuin pelkästään bruttokansantuotteella.

 Hyvältä siis vaikuttaa, toivottavasti parlamentin esittämät oikeansuuntaiset ajatukset saadaan myös siirrettyä jäsenmaiden käytänteisiin!

Kuva: Micah Hallahan / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista