Kannanotot

Ajankohtaista

Vihapuhe EU-rikokseksi

14.12.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototMedialleYleinen

Komissio esitteli 9.12.2021 vihdoin kauan odotetun aloitteensa vihapuheen lisäämisestä EU-rikosten luetteloon. Tämä tärkeä aloite tulee viedä nopeasti eteenpäin. Olen jo vuosi sitten vedonnut yhdessä meppikollegoideni kanssa komission puheenjohtajaan sukupuolittuneen vihapuheen kriminalisoinnin puolesta. Olen myös kirjoittanut aiheesta jo useasti aiemmin ja ehdottanut myös muutosesityksiä tulevaan EU:n digilainsäädäntöön, jotta sosiaalisen median alustoilla olisi vastuu estää ja poistaa naisiin kohdistuva vihapuhe kanaviltaan.

Elämämme on yhä enenevissä määrin siirtynyt verkkoon. Koronaviruspandemia on yhä entisestään vain kiihdyttänyt tätä kehitystä. Vihapuhe on valitettavasti seurannut mukana. Meillä pitää olla nollatoleranssi kaikkeen vihapuheeseen, ja sosiaalisen median alustojen täytyy toimia tehokkaammin kaiken vihapuheen poistamisessa.

Vihapuhe ja -rikokset ovat valitettavasti kasvussa Euroopassa ja ne ovat vakava ilmiö sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ongelma on EU:n laajuinen – siksi tarvitsemme koko Euroopan-laajuisia ratkaisuja. Vihapuheen ja -rikosten kriminalisointi unionin tasolla vaatii oikeusperustaa, jota ei nykyisellään ole olemassa. Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimus) sisällytettyä nykyistä EU-rikosten luetteloa tulee laajentaa. Sillä varmistetaan se, että kaikissa EU-maissa sovelletaan yhteisiä sääntöjä rikosten ja niiden seuraamusten määrittelyyn.

Vihapuheella ja viharikoksilla on selkeä valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus. Sitä esiintyy kaikkialla ja se leviää nopeasti ylikansallisesti. Näiden rikosten taustalla on globaaleja ideologioita, joita jaetaan verkossa. Lisäksi näitä rikoksia voivat tehdä verkostot, joiden jäsenet ovat kotoisin useista maista. Vihapuhe ja -rikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, koska ne rapauttavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artikloissa sekä perusoikeuskirjassa vahvistettuja EU:n yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia. Ne vaikuttavat negatiivisesti yksilöihin, yhteisöihin ja laajemmin koko yhteiskuntaan.

Koska emme valitettavasti elä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, on myös vihapuheella sukupuolittunut puoli.  Aivan samoin kuin maasta riippuen enemmän ja vähemmän yleinen katuhäirintä pyrkii rajoittamaan naisten ja tyttöjen liikkumatilaa kaupungeissa, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa, verkkohäirintä yrittää vaientaa naiset ja tytöt, jotka ilmaisevat itseään ja omia mielipiteitään tai ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia. Sukupuolittunut vihapuhe on hyvin laajaa ja monialaista, alkaen nuorten tyttöjen esineellistämisestä ja koulukiusaamisesta, seksuaalissävytteiseen kommentointiin, asiantuntijuuden vähättelyyn ja seuraa naisia jossakin muodossa läpi elämän ikäsyrjintään saakka.  Olisi tärkeää, että komission aloitetta seuraavassa lainsäädäntöehdotuksessa olisi huomioitu myös sukupuolittunut vihapuhe.

Komission aloite on seuraavaksi parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Neuvoston on tehtävä päätös, jolla vihapuhe ja -rikokset määritellään erilliseksi rikollisuuden alaksi, joka täyttää SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kriteerit. Tämän jälkeen komissio voi ehdottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan vihapuheen ja -rikosten määritelmät ja seuraamuksia koskevat vähimmäissäännöt.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista