Kannanotot

Ajankohtaista

Uusiutuvien energiamuotojen tavoitteet tulisi asettaa kerralla kuntoon

16.9.2022 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa Kannanotot

Syyskuun täysistunnossa olivat panokset korkealla, kun Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivi RED:stä. Lisäksi parlamentti äänesti kahdesta tärkeästä metsiin liittyvistä aloitteesta – EU:n uudesta metsästrategiasta vuoteen 2030 mennessä sekä metsäkatoasetuksesta.

Uusiutuvan energian direktiivissä äänestettiin uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamisen puolesta vuoteen 2030 mennessä. RED on kohtuullinen kompromissi, mutta ei vastaa kaikkiin energiahaasteisiin. Tavoitteiden nostaminen on oikea askel eteenpäin, mutta 45 prosentin sijaan EU:n tulisi pyrkiä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin. Uusiutuviin energialähteisiin investoimista ja niiden tukemista tulisi vahvistaa nyt kertaheitolla, jottei uusiutuvien energialähteiden tavoitteita tulisi jatkuvasti päivitellä. Tämä antaisi myös investoijille ja yrityksille vahvemman signaalin.

Vastoin joitain harhakäsityksiä, RED ei kiellä yksityishenkilöiden puun polttamista eikä määritä biomassaa uusiutumattomaksi energianlähteeksi. Sen sijaan RED esittää, ettei runkopuun tai ensisijaisen puuraaka-aineen polttoa tulisi taloudellisesti tukea eikä edistää. Myös sekundaarista puuraaka-ainetta ei suositella poltettavaksi, mikäli raaka-aineelle löytyy taloudellisesti merkittävämpiä tai ympäristöystävällisempiä käyttötarkoituksia. Direktiivissä on siis metsien käytön osalta ennen kaikkea kyse siitä, ettei muuhun käyttötarkoitukseen sopivan puuraaka-aineen polttoa tulisi laskea jäsenmaille asetetun uusiutuvan energian tavoitteeseen.

Metsien polton lisäksi täysistunnossa äänestettiin metsäkadon ehkäisemisestä. Metsäkatoasetus on merkittävä, sillä maailman metsät häviävät hälyttävällä vauhdilla. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa, sillä metsät ovat yksi maailman tärkeimpiä ekosysteemejä kaikessa monimuotoisuudessaan. Metsissä vaalitaan biodiversiteettiä, niiden avulla torjutaan ilmastonmuutosta ja ne ovat tärkeitä hiilinieluja ja hiilen sitojia. Ne tasaavat lämpötilaeroja, estävät aavikoitumista ja auttavat lieventämään sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia.

Metsäkatoasetuksessa pyritään minimoimaan unionin vaikutusta metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen maailmanlaajuisesti sekä vähentämään Euroopan unionin osuutta kasvihuonekaasupäästöistä ja biodiversiteetin köyhtymisestä. Käytännössä asetuksessa esitetään, että EU:n alueelle saapuvat tai alueelta poistuvat raaka-aineet ja tuotteet eivät saa aiheuttaa metsäkatoa.

Metsäkatoasetus on metsien suojelun ja kestävän käytön kannalta oikea askel, mutta EU:n olisi nyt kiireisesti edistettävä metsien kestävää käyttöä koskevan kansainvälisen sopimuksen luomista. Metsien kansainvälinen suojelu on äärimmäisen tärkeää, sillä maailman metsät toimivat meidän kaikkien keuhkoina – niin minun kuin sinunkin.

Lue lisää:

Parlamentin mietinnöt uusiutuvan energian direktiivistä ja metsäkatoasetuksesta.

 

Teksti on osa syyskuun uutiskirjettäni. Voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi täällä.

Kuva: Noah Buscher / Unsplash.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista