Kannanotot

Ajankohtaista

Tytöttelystä ja pojittelusta tulisi päästä eroon

6.3.2013 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut
50/50 -kampanja etenee parlamentissa vauhdilla. Tänään vuorossa oli naisten päivän seminaari naispäättäjien roolista talousasioita koskevassa päätöksenteossa. Yksi teemaan sopivista puhujista oli talouskomissaari Olli Rehn. Rehn arvioi, että tasa-arvotyössä hitain etappi on vallitsevien asenteiden muuttaminen. Tytöttely ja pojittelu on yhä edelleen tavallista, vaikka se jo lähtökohtaisesti sisältää asenteellisuuden.

Sukupuoliroolit poliittisessa päätöksenteossa ovat syvään juurtuneita ja usein vaikeasti tunnistettavissa. Miehet päättävät resursseista, naiset pehmeämmistä aloista, kuten koulutuksesta ja terveydestä. Miesten eteneminen poliittisella arvoasteikolla on luontaista, kun naiselle se on ”poikkeuksellinen menestystarina” ja lähes aina valinta uran ja perheen välillä.

---_1974

50/50 -kampanja on meidän viiden mepin ja eurooppalaisen naisjärjestön, European Women’s Lobbyn, yhteinen projekti jonka tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta EU-päätöksenteossa.
Myös ennen viime EU-vaaleja reilut kolme vuotta sitten mepit yli puoluerajojen kampanjoivat yhdenvertaisuuden lisäämisen puolesta europarlamentissa. Kampanjan ansiosta tai ei, lopputuloksena syntyi parlamentti, jossa edustajista 35 prosenttia on naisia.

Tällä kertaa kampanjan tavoitteena on itse parlamentin koostumuksen lisäksi kiinnittää huomiota myös muihin EU-instituutioihin. Poliittisiin nimityksiin perustuvissa paikoissa naisten osuus on nimittäin usein huomattavasti alhaisempi. Kampanjoimme seuraavien vaatimusten pohjalta:

  • Jäsenvaltioiden tulee ehdottaa Euroopan komission jäsenen virkaan sekä naista että miestä. Sama periaate tulee ulottaa myös jäsenvaltioiden nimittäessä ehdokkaita muihin EU:n korkeisiin virkoihin.
  • Jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston tulee edistää ja taata sukupuolten yhdenvertaisuus Euroopan keskuspankin johtokunnan ja huippuvirkojen nimityksissä.
  • Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien tulee esittää sekä naista että miestä puheenjohtajaksi parlamentissa ja sen valiokunnissa.
  • Euroopan poliittisten puolueiden tulee edistää ja taata yhdenvertaisuus sisäisessä päätöksenteossaan sekä parlamentin johtovirkoja koskevissa nimityksissä.
  • Kansallisten puolueiden tulee muodostaa vaalilistat yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla vuoden 2014 vaaleissa.
  • Eurooppa-neuvoston tulee ottaa esille yhdenvertainen päätöksenteko huippukokouksen asialistalle.

Yhdenvertaisempaa päätöksentekoa tarvitaan erityisesti juuri kriisin aikana. Mitä moninaisemmasta joukosta päättäjät valitaan, sen moninaisempia ja parempia ovat myös päätökset.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista