Kannanotot

Ajankohtaista

Työ tasa-arvon eteen ei ole valmis

8.3.2019 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Jos yhtenä aamuna kaikki naiset heräisivät miesten paikoilla ja miehet naisten paikoilla, huomaisimme varmaan nopeasti kuinka sukupuolittunut maailmamme on, miten työt ovat jaettu, ja kuinka avatessamme sanomalehden kaikki päättäjäasemassa olevat tuntuvat edustavan vain yhtä sukupuolta. Tasa-arvo ole vielä toteutunut. Kyse ei ole osaamisen tai pätevyyden puutteesta, vaan hiljaisista piiloasenteista, joita emme tule huomanneeksi.

Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n mukaan EU on päässyt vasta puoliväliin sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa kuudella pääalueella, jotka ovat työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Tasa-arvohaasteet ovat yllättävänkin samanlaisia EU:n eri jäsenmaissa.

Johtavissa asemissa on pääasiassa miehiä. Naisia on 6.3% toimitusjohtajista, 30% yrittäjistä ja 6% riskipääomarahoittajista. Pari vuotta sitten Euroopassa vain 17% kaikista ICT-alan opiskelijoista oli naisia. Euroopan on arvioitu tarvitsevan vuoteen 2020 mennessä 1,300 miljoonaa teknisin taidoin varustettua henkilöä. Samaan aikaan Suomessa esimerkiksi vastaavilla aloilla, kuten luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka, on vain 15% naispuolisia opiskelijoita. Tilanne ei näytä korjaantuvan nopeasti.

Sen sijaan naisten hoiva- ja kotitaloustyöhön kuluttama käyttämä aika on kasvanut miehiin verrattuna. Hoitovelvoitteet ovat työssäkäymättömyyden syy lähes 20 prosentille työelämän ulkopuolella olevista naisista – hoitovelvoitteet vaikuttavat negatiivisesti naisten urakehitykseen ja sosiaalietuuksiin, kuten eläkkeisiin. Sukupuolten välisestä työllisyyserosta aiheutuu vuosittain 370 miljardin euron taloudellinen menetys.

Euroopan Unionin yksi tehtävä on poistaa eriarvoisuutta ja edistää miesten ja naisten tasa-arvon toteutumista kaikessa toiminnassaan. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Sen takia naisten oikeuksia pitää toteuttaa ja turvata yhtä lailla.

Työkaluja tasa-arvon edistämiseksi, kuten sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia, tulee käyttää systemaattisemmin. Mikään investointi tai poliittinen, esimerkiksi verotukseen liittyvä päätös ei ole sukupuolineutraali. Naisilla ja miehillä on edelleen eriytyneet roolit yhteiskunnassa. On tärkeä tehdä näkyväksi keitä linjaukset ja päätökset hyödyttävät, ja miten. Tässä työssä Euroopan tasa-arvoinstituutilla on erityinen rooli, ja instituutin rahoitus pitäisikin varmistaa.

Erityisiä askeleita tulee ottaa naisten nimittämiseksi Euroopan johtovirkoihin. Euroopan komissiolla ei ole vielä ollut yhtäkään naispuheenjohtajaa. Jokaisen puolueen tulisi ehdottaa puheenjohtajaksi sekä nais- että miesehdokasta. Yhtä lailla jokainen EU-maa tulee velvoittaa esittämään sekä nais- että mieskomissaariehdokasta. Suomi ei ole vielä kertaakaan asettanut naista omaksi komissaariehdokkaakseen.

Tasa-arvo ei ole uusi asia, vaikka siitä on kovin pitkään puhuttu. Törmäämme yhä edelleen koko ajan samoihin rakenteiden ongelmiin. Tasa-arvon edistäminen on kuin siivoaminen, sitä on tehtävä koko ajan, mutta koskaan ei tule valmista.

Tästä tehdystä työstä onnittelin myös Suomen Naisyhdistystä niiden 135-vuotisjuhlavuonnaan. Naisyhdistystä ja naisasialiikettä tarvitaan yhä. Tasa-arvon edistäminen on kuin siivoaminen, sitä on tehtävä koko ajan, mutta koskaan ei tule valmista. Asiasta on huolehdittava joka päivä, joka viikko, mutta jäljet näkyvät vasta, jos työn jättää tekemättä.

Kaksi päivää sitten valmistui neuvoston ja parlamentin yhteinen kanta koskien uutta oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastoa, jossa olin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvovaliokunnan puolesta neuvottelijoina. Toivottavasti tästä kanavasta yhä useammat naisjärjestöt hakevat ja saavat tukea työlleen.

 

Kuva: Anders Hellberg. 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thurnberg on saanut koululakollaan aktivoitua nuoria vaatimaan päättäjiltä tehokkaampia ilmastotoimia.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista