Kannanotot

Aidosti asiallasi

Tuotteiden korjaamisella voimme vähentää materiaalien kulutusta

26.4.2024 Aidosti asiallasiEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

Tämän kevään viimeisessä täysistunnossa hyväksyttiin tuotteiden korjaamista koskeva direktiivi. Direktiivi yhdessä tiistaina äänestetyn ekosuunnitteludirektiivin kanssa ovat tärkeä osa kestävien tuotteiden lainsäädäntökehystä, jolla pyritään edistämään kestävää tuotesuunnittelua ja kiertotaloutta Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Uusilla hyväksytyillä säännöillä varmistetaan kiertotalousekosysteemiin oleellisesti kuuluvien korjauspalvelujen toimivuus, asetetaan korjaamisvelvoitteita valmistajille ja kannustetaan kuluttajia valitsemaan korjauspalvelun uuden ostamisen sijasta.

Hyväksytyn sopimuksen mukaan lakisääteisen takuun voimassaolon päätyttyä valmistaja on edelleen velvollinen korjaamaan yleisiä kodinkoneita ja sähkölaitteita, kuten pesukoneita ja älypuhelimia, jotka ovat EU-lainsäädännön mukaan teknisesti korjattavissa. 

Kuluttajien mahdollisuuksia tiedonsaamiseen myös helpotetaan tarjoamalla eurooppalaista korjaustietolomaketta sekä perustamalla eurooppalainen verkkoalusta, jonka avulla kuluttajat voivat vertailla ja valita esimerkiksi paikallisia korjaamoja tai kunnostettujen tavaroiden myyjiä.

Tällä direktiivillä tartutaan ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon juurisyyhyn eli materiaalien ylikulutukseen. Maksimoimalla tuotteidemme elinkaaren ja käyttöiän vähennämme materiaalien valmistukseen kuluvien neitseellisten raaka-aineiden määrää.

Korjaaminen on ollut kuluttajille lähtökohtaisesti vaikeaa takuun ulkopuolella ja varaosien hankalan saatavuuden vuoksi. Korjaaminen on monesti myös kalliimpaa kuin uuden ostaminen. Lakisääteisellä korjaamisvelvoitteella pyritäänkin tekemään korjaamisesta kuluttajille houkuttelevampi vaihtoehto.

Kuva: Julie Molliver / Unsplash

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista