Kannanotot

Ajankohtaista

Tukeeko EU Israelin siirtokuntien yrityksiä?

17.5.2013 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

Israel on viime aikoina rikkonut toistuvasti kansainvälistä oikeutta laajentamalla asutusta laittomien siirtokuntien alueella. Euroopan unioni on tuominnut Israelin toimet, mikä onkin ainoa tapa tilanteeseen reagoida. EU:n tominta ja politiikka ei aina kuitenkaan ole johdonmukaista. Sain tietooni, että EU:n tutkimusrahoitusta ohjautuu laittomien siirtokuntien alueella toimiville yrityksille. Kysyin komissiolta, onko asia näin. 

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Aihe:            Tutkimusrahoitus Israelin siirtokuntien yrityksille

EU on jatkuvasti ilmaissut olevansa huolissaan Israelin toimista siirtokunta-alueilla. Siirtokunnat rikkovat kansainvälistä oikeutta ja häiritsevät Palestiinan ja Israelin hallitusten välistä rauhanprosessia. Israelin hallituksen suorien toimien lisäksi siirtokunta-alueilla on israelilaisia (ja ulkomaisia) yrityksiä, jotka toimivat tukeakseen Israelin hallituksen pyrkimyksiä rikkoa kansainvälistä oikeutta, erityisesti neljännen Geneven yleissopimuksen 49 artiklaa.

Komission ja EU:n toimielinten olisi pidättäydyttävä rahoittamasta näitä yrityksiä. Lisäksi komission olisi selvitettävä, saavatko kyseiset yritykset rahoitusta EU:lta. Tästä syystä tiedustelen seuraavaa:

1.    Rahoittaako EU tutkimushankkeita, joissa on vastaanottajina tällaisia israelilaisia (tai ulkomaisia) yrityksiä?

2.    Jos vastaus on myönteinen, mistä tutkimushankkeista tällaisia yrityksiä rahoitetaan?

3.    Mihin toimiin EU aikoo ryhtyä varmistaakseen, ettei EU:n rahoituksella tueta suoraan tai epäsuorasti Israelin pyrkimyksiä rikkoa neljännen Geneven yleissopimuksen 49 artiklaa?

 

—————————————————————————————

Maire Geoghegan-Quinnin

komission puolesta antama vastaus

 

 

Israelilaisten tutkimusyksiköiden osallistumista seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) tuettaviin tutkimushankkeisiin säännellään Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisellä tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimuksella[1]. Kyseisen sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja liitteen I nojalla Israelin tutkimusyksiköt voivat osallistua ja saada rahoitusta seitsemännestä puiteohjelmasta samoin edellytyksin kuin EU:n jäsenvaltioista peräisin olevat tutkimusyksiköt.

 

Useita mekanismeja on otettu käyttöön sen estämiseksi, että EU:n rahoitusta käytetään suoriin toimiin, jotka voivat olla kansainvälisen oikeuden vastaisia.

 

Ensinnäkin komissio tarkistaa huolellisesti, että tutkimusyhteenliittymiin hakevat israelilaiset tutkimusyksiköt eivät ole sijoittautuneet siirtokunta-alueille, vaan Israelin vuotta 1967 edeltävien rajojen sisäpuolelle.

 

Toiseksi useimmat seitsemännen puiteohjelman hankkeet ovat luonteeltaan yhteistoiminnallisia, ja niissä on useita osanottajia eri maista. Kaikki hankkeet valitaan tieteellisen huippuosaamisen perusteella ja tarvittaessa niille tehdään eettinen arviointi. Eettisessä arvioinnissa tarkastellaan muun muassa sitä, onko kulloinenkin tutkimuksen tuote tai teknologia mahdollisesti kaksikäyttöistä. Tätä sovelletaan esimerkiksi yrityksiin, jotka osallistuvat turvallisuustutkimuksen alan toimiin tai jotka toimivat puolustus- ja turvallisuusalalla.

 

Komissio on tietoinen Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden esille ottamista huolenaiheista, jotka liittyvät tiettyjen israelilaisten tutkimusyksiköiden osallistumiseen puiteohjelman hankkeisiin. Komissio pohtii parhaillaan keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi EU:n seuraavan tutkimus- ja innovointirahoituksen Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–2020) täytäntöönpanossa.[1]     EUVL L 220, 25.8.2007.

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista