Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: Talvivaaran ympäristöongelmat EU-komission tutkittavaksi

26.4.2012 AjankohtaistaEkologinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

Kaivosyhtiö Talvivaaran aiheuttamat laajat ympäristöongelmat tulevat EU:n komission tutkittavaksi europarlamentaarikkojen Sirpa Pietikäinen ja Satu Hassi tekemän kirjallisen kyselyn perusteella. Talvivaara on jatkuvasti ylittänyt sen ympäristöluvassa sallitut päästöt moninkertaisesti ja aiheuttanut laajalla alueella huomattavaa vesistön pilaantumista.

– Suomen ympäristöviranomaiset eivät ole tehokkaasti puuttuneet ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen. Viranomaiset eivät ole käyttäneet lain mahdollistamia hallintopakkokeinoja eivätkä edellyttäneet tehokkaasti luvan noudattamista, Sirpa Pietikäinen toteaa.

Katso tästä haastattelu 30.4 Huomenta Suomessa.

Lue myös haastattelu Mtv3.fi -sivustolta.

– Talvivaaran ympäristörikkomukset ovat pöyristyttäviä. Lupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200 mg/litra. Todellisuudessa päästöt ovat olleet tuohon nähden jopa monikymmenkertaisia, Satu Hassi hämmästelee.

Pietikäisen ja Hassin mukaan viranomaisten antamat huomautukset eivät ole riittävä keino puuttua ilmenneiden ympäristöongelmien käsittelyyn. Europarlamentaarikkojen mukaan ympäristöviranomaisten menettely on rikkonut Suomen EU-velvoitteita.

– On selvää, että Talvivaaran ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen ei ole puututtu kaikilla lain mahdollistamilla keinoilla. Olemmekin siis pyytäneet komissiota selvittämään, onko Suomen valtio rikkonut velvoitteitaan panna täytäntöön EU:n antama ympäristölainsäädäntö, Pietikäinen ja Hassi toteavat.

————————————

Kirjallinen kysymys komissiolle:

 

Kainuussa toimivalle kaivosyhtiö Talvivaaralle myönnettiin 2007 ympäristölupa sen harjoittamalle monimetallikaivostoiminnalle. Ympäristölupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200mg/litra. Mangaanin osalta ympäristöluvassa todetaan sen olevan “potentiaalinen sivutuote” kaivostoiminnassa.

Kaivostoiminta on kuitenkin todellisuudessa ylittänyt ympäristölupaa hakiessaan arvioimansa ja ympäristöluvassa sallitut päästömäärät monikymmenkertaisesti. Sulfaattipäästöjen on arvioitu pahimmillaan olleen jopa 160-kertaiset siihen verrattuna, mitä kaivosyhtiö ympäristölupahakemuksessaan arvioi, ja tällä hetkellä pysyttelevän tasolla 5000-7000 mg/l. Kaivos on pilannut ainakin neljän järven vedet. Vesi on pilaantunut pahiten kaivoksen lähijärvissä: Salmisessa, Kalliojärvessä, Ylä-Lumijärvessä ja Kivijärvessä, joiden vettä ei voi ottaa minkäänlaiseen käyttöön (“edes saunavedeksi”).

 

Suomen ympäristöviranomaiset eivät ole tehokkaasti puuttuneet ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen. Viranomaiset eivät ole käyttäneet lain mahdollistamia hallintopakkokeinoja eivätkä edellyttäneet tehokkaasti luvan noudattamista.

 

Viranomaisten antamat huomautukset ovat oikeudellisesti riittämätön keino ilmenneiden ympäristöongelmien käsittelyyn myös Suomea sitovan EU:n ympäristölainsäädännön perusteella. Vaikuttaa siltä, että Suomen ympäristöviranomaisten menettely Talvivaaran tapauksessa on rikkonut Suomen EU-velvoitteita.

 
Kun Suomen ympäristöviranomaiset eivät ole tehokkaasti ja kaikilla lain mahdollistamilla keinoilla puuttuneet Talvivaaran jatkuvaan ympäristöluvan ehtojen rikkomiseen, onko Suomen valtio rikkonut velvoitettaan panna tehokkaasti täytäntöön EU:n antama ympäristölainsäädäntö, erityisesti IPPC-direktiivin 13 artiklaa? Mitä komissio aikoo tehdä asian johdosta?

 

Sirpa Pietikäinen MEP, Satu Hassi MEP

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista