Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: Pietikäinen vaatii yrityksiltä avoimempaa raportointia maakohtaisista toiminnoista

19.6.2012 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

 

Euroopan parlamentin talousvaliokunta hyväksyi tänään Sirpa Pietikäisen pörssiyhtiöiden avoimuutta koskevan lausunnon. Lausunto koskee yritysten tiedonantovelvoitetta koskevaa lainsäädäntöä, jota Euroopan unionissa ollaan parhaillaan uudistamassa.

Yksi lainsäädännön uudistamisen tavoitteista on hallinnollisen taakan vähentäminen. Pk-yritysten hallinnollinen taakka kevenee, kun niiltä poistetaan neljännesvuosiraportoinnin velvoite. Säännöstön yhtenäistäminen myös parantaa ennakoitavuutta.

Avoimuuden lisääminen on lainsäädäntöuudistuksen merkittävin tavoite. Yritysten omistusoikeuksien ilmoitusvelvollisuutta tiukennetaan, jotta salassa tapahtuvat yrityskaappaukset saataisiin estettyä.

Suuremmille yrityksille asetetaan myös maakohtaisen raportoinnin velvoite, jossa niiden tulee vuosittain ilmoittaa tilinpäätöksen yhteydessä eri maiden hallituksille suoritetut maksut sekä muut rahavirrat projektikohtaisesti. Rahavirtojen läpinäkyvyysongelmat ovat erityisen suuret luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa toimivien kaivos- ja metsäyhtiöiden kohdalla, mutta ongelmia esiintyy myös muilla sektoreilla.

Alkuperäisessä lakiesityksessä maakohtaista raportointia ei esitetty osaksi vuosittaista tilinpäätöstä. Velvoitteen tehostamiseksi ja luotettavan tiedon saamiseksi. Pietikäinen ajoi talousvaliokunnassa läpi ehdotuksen, jossa yritysten tulee asettaa maakohtainen tiedonanto tilintarkastuksen alaiseksi.

Parlamentti muodostaa lopullisen kantansa lainsäädäntöuudistukseen alkusyksystä, jonka jälkeen alkavat neuvottelut jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Pietikäinen on mukana instituutioiden välisissä neuvotteluissa talousvaliokunnan edustajana.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista