Kannanotot

Aidosti asiallasi

Pietikäinen: Omaishoitajat tarvitsevat Eurooppalaisen ohjelman

13.11.2018 Aidosti asiallasiAjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototTiedoteYleinen

Tarvitaan Euroopan omaishoitajaohjelma asettamaan omaishoitajuuteen liittyvät prioriteetit Euroopan tasolla. Sen perusteella jäsenmaiden tulisi laatia kansallisen tason omaishoitajaohjelmat. Euroopan omaishoitajaohjelman tulisi pitää sisällään kuusi pääkohtaa

  • Omaishoitajien tunnistaminen: Yhteiskunnan ja ihmisen itse tulee pystyä tunnistamaan, koska on koko- tai osapäiväisesti omaishoitaja.
  • Omaishoitajien tunnustaminen: Omaishoitajuudesta tulee seurata tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Omaishoitajan statuksen saavalle kuuluu tietty vastuu hoidettavan hyvinvoinnista.
  • Omaishoidontuki: Elämäntilannetuki, jonka saisi automaattisesti, kun tietty hoidon vaativuustaso ja asetetut hoitotuen kriteerit täyttyvät.
  • Työelämän ja perheen yhteensovittaminen: Omaishoitajalle halutessa taattava mahdollisuus yhdistää omaishoito tavalliseen palkkatyöhön. Hänellä tulisi olla tietyt tähän liittyvät oikeudet, kuten oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairasta ilman, että menettää työpaikkaansa, oikeus osa-aikaiseen työhön, yhtäläiset sosiaali- ja eläke-etuudet, ja oikeudet muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
  • Palvelut: Omaishoitajat tarvitsevat tukipalveluita, joilla tuetaan kotona pärjäämistä ja vältetään uupumista, ml. oikeus lomittajaan.
  • Kuntoutus: Myös omaishoitajien kuntoa on seurattava ja hoidettava tarpeen mukaan.

Euroopan omaishoitajaohjelman luominen sopisi hyvin Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Ohjelmaa on peräänkuuluttanut myös omaishoitajien oikeuksia Euroopan parlamentissa ajava ryhmä, jonka varapuheenjohtajana Pietikäinen toimii.

Sirpa Pietikäinen toimi esittelijänä torstaina äänestettävässä Euroopan parlamentin mietinnössä koskien sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa. Mietintö vaatii omaishoitajaohjelman lisäksi varsinkin kotihoidon ja yhteisöpohjaisten palveluiden kehittämistä ja parempia työoloja hoivatyöalalla työskenteleville.

 

Lisätietoja:
Sirpa Pietikäinen
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
+358 50 4666 222

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista