Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: Naisten syrjäytymisvaaralla yhteys epätasa-arvoon päätöksenteossa

22.9.2011 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Tänään Helsingissä järjestetyssä ”Naisten asema poliittisessa päätöksenteossa” -seminaarissa rikottiin perinteisiä parlamenttirajoja ja etsittiin tasa-arvokysymyksiin yhteisiä ratkaisumalleja eduskunnan ja Euroopan parlamentin näkökulmasta. ”Koska toimia tarvitaan sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla, yhteistyötä on ehdottomasti tehtävä parlamenttien välillä”, tilaisuutta järjestämässä olleet Sirpa Pietikäinen ja Tarja Filatov toteavat.

”Sukupuolten yhdenvertainen edustus poliittisessa päätöksenteossa on tasa-arvo- ja laatukysymys”, toteaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Eri sukupuolten vahvuudet ja elämänkokemus saataisiin luovimmin palvelemaan lopputulosta sekoittamalla enemmän perinteisiä rooleja. ”Suomalaiset työmarkkinat ovat paljolti jakautuneet sukupuolen mukaan naisten ja miesten töihin. Sama koskee poliittista vallankäyttöä. Miehet johtavat resurssinhallintaa ja ns. politiikan kovia lohkoja, naiset kantavat vastuuta muun muassa hoivasta”, painottaa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov.

Naisten osuus päätöksenteossa kasvaa koko ajan, mutta nykyisellä vauhdilla yhdenvertainen edustus toteutuu mateluvauhtia.  Joiltakin osin naisten osuuden kasvu on myös pysähtynyt tai mennyt jopa taaksepäin. Esimerkiksi EU-sopimuksia neuvottelevien suurlähettiläiden joukossa naisten osuus on pienentynyt marginaaliin viime vuosina. ”Vapaaehtoiset keinot naisten määrän lisäämiseksi ovat tärkeitä, ja kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli näiden keinojen edistämisessä. Lainsäädännöllä voidaan kuitenkin nopeuttaa kehitystä ja EU-politiikkaan olisikin tuotava kiintiösäännöksiä. Esimerkiksi seuraavissa komissaarivalinnoissa jokaisen jäsenmaan tulisi esittää komissaariksi nais- ja miesehdokasta”, ehdottaa Pietikäinen.

Taloudellisen taantuman aikana juuri naisia uhkaa suurin köyhyysriski. ”Nopeita toimenpiteitä siis tarvitaan. Epäilemättä jokin yhteys on sillä, että naiset ovat helpommin köyhyysriskin kohteina ja samanaikaisesti vähemmistönä valmistelevassa virkakoneistossa ja keskeisessä poliittisessa päätöksenteossa,” Filatov ja Pietikäinen huomauttavat.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista