Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: Kestävä rahoitus finanssimarkkinoiden suurin mullistus sitten kirjanpidon

29.5.2018 AjankohtaistaBlogiTiedoteVauras Eurooppa KannanototYleinen

Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi pelkästään Euroopassa tarvitaan 180 miljardin euron vuosittaiset investoinnin vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen teknologiaan komission arvion mukaan. ”Samaan aikaan kansainvälisten finanssimarkkinoiden kokoluokka on 85 biljoonaa dollaria, joista noin 30 biljoonaa pitää investoidauudelleen ilmastoriskin vuoksi”, Pietikäinen toteaa. ”Markkinoiden kannustimia oikaisemalla nämä varat voidaan laittaa tukemaan energiatehokkaan ja vähähiilisen teknologian innovaatioita ja infrastruktuuria.”

Pietikäinen muistuttaa, että toimettomuus maksaa vieläkin enemmän. ”Ilmasto- ja ympäristöriski tarkoittaa myös taloudellista riskiä”, Pietikäinen sanoo. ”Ilmastonmuutos uhkaa pyyhkiä maailman pääomasta yli neljä biljoonaa dollaria vuoteen 2100 mennessä omaisuuden muuttuessa arvottomaksi. Kuuden asteen skenaario uhkaisi kolmasosaa maailman hallittavista varoista.”

Raportissa esitetään kestävyysmittarien vahvistamista ja ilmasto- ja ympäristöriskien huomioimista kaikessa finanssilainsäädännössä koskien erityisesti yritysraportointia, vihreitä joukkovelkakirjoja, omaisuudenhoitajien vastuuta, vertailuindeksejä, ja luottoluokittajia.

EPP-ryhmän neuvottelijana Pietikäinen ajoi erityisesti kestävyysindikaattoreiden mukaan ottamista yritysraportointiin ja ympäristöriskien ja -indikaattoreiden huomioimista läpileikkaavasti finanssisektorin lainsäädännössä. Pietikäisen mukaan vertailukelpoiset ja mitattavat kestävyysmittarit on otettava mukaan lainvalmisteluun ja erityisesti tulevan EU-tason kestävien rahoitustuotteiden luokituksen pohjaksi. ”Ehdotetut toimet mahdollistavat hallitun siirtymän kohti kestävää rahoitussektoria, jossa rahoitusmarkkinoiden toimintakyky taataan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.”

Mietintö esittää myös, että ilmastoriskin huomiotta jättäminen ja arvioitu rahallinen tappio riskien toteutuessa tulisi tuoda paremmin sijoittajien tietoon. Pietikäinen muistuttaa, että kestävässä rahoituksessa on pohjimmiltaan kyse yksityissijoittajien ja eläkerahastojen varojen asianmukaisesta hallinnasta.

Mietinnössä kehotetaan myös vääristävien tuotantotukien asteittaiseen karsimiseen EU:ssa. ”Hiilitukia jaetaan kansainvälisellä tasolla 30 biljoonaa dollaria vuosittain. Tuet paitsi vääristävät markkinoita, ohjaamalla nämä veronmaksajien varat uudelleen energiatehokkaan ja vähähiilisen teknologian investointeihin päästäisiin lähemmän Pariisin tavoitteiden saavuttamista”, Pietikäinen korostaa.

Ilmastonmuutos näkyy jo arjessa ja pakottaa miettimään uudelleen talouden ja kulutuksen perustaa, toteaa Pietikäinen. ”Liiketoimintamallien muuttaminen ja investoiminen uuteen, energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen infrastruktuuriin on välttämätöntä.

”Kestävä rahoitus on tullut jäädäkseen. Siitä on tulossa finanssimarkkinoiden aikamme suurin uudistus sitten kaksinkertaisen kirjanpidon käyttöönottamisen”.

Euroopan parlamentin oma-aloitemietintö kestävästä rahoituksesta on täysistunnon äänestettävänä 29.05.2018.

Linkki parlamentin mietintöön http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0164+0+DOC+PDF+V0//EN

Lisätietoja: Sirpa Pietikäinen +358 50 4666 222, sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista