Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: EU-asetus takaa läpinäkyvyyttä sijoitusten ympäristöriskeistä ja -vaikutuksista

18.4.2019 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototTiedoteVauras Eurooppa KannanototYleinen

EU:ssa tarvitaan vähintään 180 miljardia euroa vuodessa investointeihin uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen teknologiaan. Samaan aikaan fossiilisten energianmuotojen tukiin EU:ssa käytetään vuosittain 55 miljardia euroa. Globaalisti hiilitukien määrä yltää yli 5 biljoonaan dollariin vuodessa, mikä vastaa 6,5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan on selvää, että nämä varat voitaisiin ohjata fiksummin. ”Tähän asti finanssilainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö ovat kulkeneet omilla poluillaan”, Pietikäinen, EPP-ryhmän pääneuvottelija kestävän rahoituksen lakialoitteissa, summaa. ”On ajateltu, että niiden tavoitteet menisivät ristiin. Näin ei kuitenkaan ole. Ympäristöriskien huomioiminen kuuluu hyvään taloudenpitoon.”

Pietikäinen muistuttaa, että hiilikupla on todellinen riski rahoitusvakaudelle. Arvioiden mukaan jopa 80% nykyisistä tunnetuista fossiilisista energianlähteistä on jätettävä käyttämättä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ilmastonmuutoksella on yhä monitahoisempia ja ennalta-arvattomampia vaikutuksia sijoitusten arvoon.

”Kyse on kuluttajansuojasta ja eläkkeiden vakaudesta. Ympäristöriskit ovat taloudellinen riski, joka uhkaa eläketuloja ja vakuutusyhtiöiden vakautta”, Pietikäinen toteaa.

Useiden kuukausien neuvottelut Euroopan parlamentin, komission ja jäsenmaiden välillä saatetaan tänään päätökseen, kun sijoitustuotteiden ja -neuvonnan tiedonantovaatimuksista äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa. Samalla Euroopan unionin kestävän rahoituksen ensimmäisen lakipaketin yksi tärkeimmistä aloitteista saadaan valmiiksi.

Asetus kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta velvoittaa rahoituspalveluiden välittäjät, kuten omaisuudenhoitajat, institutionaaliset sijoittajat ja rahoitusneuvojat ottamaan ympäristöriskit paremmin huomioon sijoituspäätöksissään. Kuluttajalle on kerrottava sijoitukseen mahdollisesti vaikuttavista kestävyysriskeistä. Suurten rahoituslaitosten on myös osoitettava ottavansa kestävyystekijät huomioon osana riskinhallinta ja due diligence -prosessejaan.

Ensimmäistä kertaa suurimmat, 500 henkilöä tai enemmän työllistävät rahoituslaitokset velvoitetaan kertomaan toimintansa ja rahoitustuotteidensa ympäristövaikutuksista, tai tarjottava selitys, miksi kestävyysvaikutuksia ei ole huomioitu. Julkaistavan tiedon tulee sisältää informaatiota, kuinka yritys huomioi ja hallitsee sijoitustensa vaikutuksia ympäristöön ja muihin kestävyystekijöihin ja noudattaa kansainvälisiä standardeja.

Yhteisillä standardeilla myös taataan, että julkaistava tieto EU:ssa on vertailukelpoista. ”Siksi olen tyytyväinen, että neuvotteluissa saatiin sopu yhteismitallisten kestävyysindikaattoreiden kehittämisestä ja taloudellisen toiminnan arvioinnista läpi tuotteen elinkaaren, sanoo Pietikäinen. ”EU:lla on tuhannen taalan tilaisuus johtaa kansainvälisten standardien kehittämisessä.”

Lisätietoja:
Sirpa Pietikäinen
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
+358 504 666 222

Asetus kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0363_FI.pdf

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista