Kannanotot

Ajankohtaista

Tiedote: Avoimuutta pörssiyhtiöiden raportointiin

12.6.2013 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototUutisnauha

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään pörssiyhtiöiden avoimuutta koskevan mietinnön. Talousvaliokunnan lausunnosta vastanneen Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan uudistuksella kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja samalla lisätään muun muassa tilinpäätöstietojen saatavuutta.

”Uudistus keventää erityisesti pk-yritysten hallinnollista taakkaa, kun niiltä poistetaan neljännesvuosiraportoinnin velvoite. Jäsenvaltioilla on jatkossa oikeus vaatia raportointia vain tiukkojen ehtojen täyttyessä ja tapauskohtaisesti. Säännöstön yhtenäistäminen myös parantaa ennakoitavuutta”, arvioi Pietikäinen.

Avoimuuden lisääminen on lainsäädäntöuudistuksen merkittävin tavoite. Yritysten omistusoikeuksien ilmoitusvelvollisuutta tiukennetaan, jotta salassa tapahtuvat yrityskaappaukset saataisiin estettyä. Avoimuutta lisätään myös tilinpäätöstietojen saatavuuden parantamisella. Pietikäinen neuvotteli läpi esityksen tilinpäätöstietojen säilytysjärjestelmien yhteensopivuudesta ja vaati myös ”yhden oven” perustamista tietoja etsivälle sijoittajalle.

Suuremmille kaivos- ja metsäalan yrityksille asetetaan maakohtaisen raportoinnin velvoite, jossa niiden tulee vuosittain ilmoittaa tilinpäätöksen yhteydessä eri maiden hallituksille suoritetut maksut sekä muut rahavirrat projektikohtaisesti. Rahavirtojen läpinäkyvyysongelmat ovat erityisen suuret luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa toimivien kaivos- ja metsäyhtiöiden kohdalla, mutta ongelmia esiintyy myös muilla sektoreilla.

 Mietintö on osa meneillään olevaa yritysten tiedonantovelvoitetta koskevaa lainsäädäntöuudistusta

 

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista