Kannanotot

Ajankohtaista

Terveiset Alzheimer Europesta

29.2.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Euroopan muistijärjestöt yhteenkokoavan Alzheimer Europen johtokunta kokoontui tällä viikolla Brysselissä. Keskustelut olivat jälleen mielenkiintoisia ja erityisesti esiin nousi kritiikki muistisairaiden vapausoikeuksien loukkauksista. Kattojärjestöllä on alkamassa tästä teemasta iso projekti, joka on jatkumoa jo tehtyyn jäsenmaiden väliseen vertailuun muistisairaiden vapauksien rajoittamisesta.

Vapausoikeuksien loukkaus on valitettavan yleinen ilmiö ja ehkä juuri sen vuoksi vallitsevissa käytännöissä ei nähdä mitään perusteellisen väärää. Vapauksien rajoittamiseen liittyvät tahdonvastainen laitoshoito ja pakkokeinojen käyttö. Monet ikäihmiset joutuvat siirtymään kotiasumisesta laitokseen, koska ”se on heille parempi”. Ikääntyvä muistisairas ei saa tehdä tyhmyyksiä tai virheitä, tai ainakin niillä on suhteettoman suuri vaikutus siihen, miten heidän uskotaan pärjäävän kotona.

Myös laitoksissa vapaudet ovat usein rajatut. Pahimmassa tapauksessa turvaudutaan pakkokeinojen käyttöön, kuten sitomiseen, mutta myös rajoitukset esim. ulkona liikkumiselle pitää nähdä oikeuksia rajoittavina.

Merkittävä tekijä ikääntyvien liikkumisenvapauteen on ajokortilla, erityisesti kaupunkien ulkopuolella asuvien kohdalla. Ajokortin ehdollistaminen kokeille tietyn iän jälkeen on ikäsyrjintää. Miksei muiltakin riskiryhmiin katsottavilta, kuten nuorilta miehiltä, vaadita samanlaisia kokeita? Joissain EU-maissa on ikäjaottelun sijaan käytäntö, jossa kenen tahansa ajotaito voidaan testata mikäli tähän nähdään tarvetta.

Suomessa ikääntyvien ja muistisairaiden oikeuksiin tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Ensinnäkin ikäperustaista syrjintää on tarkasteltava Suomen ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa ja erityisesti siinä on pyrittävä tunnistamaan paremmin hiljaisen syrjinnän muodot. Sosiaali- ja terveysalalla on lisättävä ikäihmisten perusoikeuksia koskevaa koulutusta ja vanhuspalvelulaissa tulisi säätää oikeudesta omaan vastuuhenkilöön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyviä käytänteitä voidaan lainata myös muilta aloilta. Ikäihmisten asialla oleville kansalaisjärjestöille tulisi säätää juridinen oikeus ajaa vanhojen ihmisten etuja ja puuttua epäkohtiin. Ympäristöjärjestöillä on tällainen oikeus jo olemassa Århusin sopimuksen nojalla.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista