Kannanotot

Ajankohtaista

Tasa-arvoneuvoja on helppo huudella – mutta miten sitä edistetään omassa talossa?

3.10.2012 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Parlamentissa järjestettiin tänään koko päivän kestävä seminaari naisten ja miesten yhdenvertaisesta edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa. Tällä kertaa suurennuslasin alle laitettiin oma talo – Euroopan parlamentti – ja sen päättäjien ja työntekijöiden sukupuolten tasa-arvo.

Olin mukana seminaarin yhtenä puhujana ja esittelin yleisölle parlamentin maaliskuussa hyväksymän mietintöni ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa” pääsisällön ja siinä esittämäni ehdotukset miten lisätä naisten ja miesten välistä yhdenvertaisuutta päätöksenteossa.

Seminaarin tavoitteena oli tuoda yhteen europarlamentti ja kansalliset parlamentit keskustelemaan siitä, mitä on jo tehty ja mitä pitäisi jatkossa tehdä. Tasa-arvo poliittisessa päätöksenteossa on pitkällä aikavälillä parantunut, mutta viime vuosina kehitys on jopa pysähtynyt. Päällepäin monet instituutiot vaikuttavat tasa-arvoisilta, mutta kun tarkastellaan tilannetta sisäisesti huippuvirkojen sekä ”kovien” politiikanalojen osalta, miehet ovat selkeästi yliedustettuina.

Naisten työurien esteenä etenkin huippuviroissa on perhe- ja työelämän yhteensovittaminen. Hoivatyön yhdistäminen vaativiin työtehtäviin on haasteellista etenkin sitä tukevan ympäristön puuttuessa. Ongelma on syvään juurtunut, mistä kertoo se, että se ylipäätään koetaan ainoastaan naisten ongelmaksi.

Yhdenvertaisuus päätöksenteossa ei toteudu itsestään, vaan siihen tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä. Kaikkien EU-instituutioiden johtonimityksissä tulee asettaa ehdokkaaksi mies ja nainen. Lisäksi komission tulee seuraavissa EU-vaaleissa 2014 antaa rahallista tukea naisjärjestöjen, -ehdokkaiden ja -päättäjien välisen yhteistyön tukemiseksi.

Talkoisiin tarvitaan myös poliittiset puolueet ja ay-liikkeet. Erityisesti europarlamentin päänimityksissä poliittisilla ryhmillä on valtava merkitys – hälyttävä esimerkki tästä saatiin viime vuodenvaihteessa, kun naisehdokkaita parlamentin puhemiehistöön ehdotettiin vain muutamia. Puolueiden tasa-arvotoimet on asetettava ehdoksi puoluerahoitukselle, jotta vaatimuksista saadaan uskottavia.

Mietintöni otsikossa viitataan naisten tuovan päätöksentekoon laatua. En tarkoita tällä sitä, että politiikan taito olisi kirjoitettu x- tai y-kromosomiin. Tarvitsemme laadukkaiden päätösten tekoon kaikki resurssit – puolet väestöstä ei riitä. Mitä suuremmasta joukosta päättäjät valitaan, sen monipuolisempia – ja parempia – ovat päätökset.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista