Kannanotot

Ajankohtaista

Tasa-arvo on kaunis kangastus –horisontissa, mutta juuri saavuttamattomissa

8.3.2017 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Euroopassa naisyrittäjien määrä laahaa edelleen perässä. Vain noin 30% yrittäjistä ovat naisia. Naisten perustamat yritykset saavat Euroopassa huonommin rahoitusta ja kasvavat ja siirtyvät hitaammin sisämarkkinoille. Yhtenä haasteena on myös verkottuminen, joka avaisi ovia uusiin rahoitus- ja kasvumahdollisuuksiin.

Olisikin korkea aika tehdä naisyrittäjyydestä Euroopan tasolla selkeä tavoite. Komissiolla on ollut naisyrittäjyyttä tavoittelevia ohjelmia. Ohjelmien tulokset tulisi arvioida. Niiden pohjalta tulisi kehittää hankkeita, jotka toisivat yhteen tarvittavat tukipilarit kuten koulutus, rahoitus, ja verkottuminen niin innovaation kun yrittäjyyden osalta.

Tällä viikolla vieraanani parlamentissa on nainen, joka on osoittanut, että tämä on mahdollista. Katariina Rantanen, CosmEthics start-upin perustaja kuuluu siihen 20 prosenttiin, joka on saanut rahoitusta perustamalleen yritykselle ja siihen alle 5 prosenttiin naisista, jotka ovat päässeet SLUSH tapahtuman pitching-kilpailuun.

Asialla on myös selkeä taloudellinen näkökulma. Maailmanpankin tutkimukset ovat todenneet, että naisyrittäjillä on merkittävä vaikutus talouskasvuun niin kehittyvissä kuin kehittyneissäkin maissa. Se, että naiset ovat aliedustettuina yritysmaailmassa tarkoittaa, että iso taloudellinen potentiaali jää toteutumatta. Tällä on suora vaikutus bruttokansantuotteeseemme ja meidän kaikkien hyvinvointiin.

Naiset ovat ihmisiä. Ihmisoikeudet kuuluvat naisille. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tasa-arvossa ei voi valita yhtä tärkeintä asiaa tai priorisoida yhtä toimenpidettä. Tasa-arvon on toteuduttava kaikilla elämänalueilla, niin perusoikeusnäkökulmasta kuin kansakuntien hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tasa-arvo saavutetaan yhteisvoimin. Se ei ole jo saavutettu tila. Tasa-arvoistuminen ei tapahdu itsestään vaan edellyttää aktiivisia toimenpiteitä nyt ja tulevaisuudessa. Vuosikymmenten pitkäjänteistä ja ansiokasta tasa-arvotyötä on jatkettava ja vielä entistä suuremmalla vaihteella.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista