Kannanotot

Ajankohtaista

Tarvitsemme tulevaisuustestattua teollisuutta

21.5.2021 AjankohtaistaBlogiEkologinen Eurooppa KannanototYleinen

Teollisuus- ja energia-alat ovat avainasemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Komissio julkaisi päivitetyn teollisuusstrategian toukokuun alussa ja esitteli strategian toukokuun täysistunnossa, jossa parlamentti myös keskusteli aiheesta. Euroopan teollisuuden pitää tulevaisuudessa rakentua digitalisaation ja kiertotalouden varaan ja ottaa huomioon kaikki teollisuudenalat. Digitalisaation avulla alustatalous sekä kiertotalouden mukainen tuote palveluna -malli ja muut liiketoimintamallit pääsevät kehittymään ja yleistymään.

Tulevaisuuden energia on päästötöntä ja uusiutuvaa. Tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen energiamarkkinan, jolla on yhteiset pelisäännöt, ja kattavan eurooppalaisen älykkään korkeajännitteisen sähköverkon, joka olisi mahdollista liittää myös kansainvälisiin verkkoihin. Sektori-integraatiolla eli eri energiajärjestelmien ja teknologioiden yhdistämisellä voidaan tasapainottaa kulutus- ja tuotantopiikkejä ja näin mahdollistaa päästövähennyksiä ja vähentää toimitus- ja huoltovarmuusongelmia. Parlamentti hyväksyi äänestyksessään tällä viikolla energiajärjestelmien integrointia koskevan EU:n strategian, joka on vastaus komission heinäkuussa 2020 julkaisemaan sektori-integraatiostrategiaan.

Vedylle asetetaan paljon odotuksia puhtaana energiamuotona, mutta sen käyttö energiantuotannossa on vielä pienessä osassa. Vedystä puhutaan usein päästöttömän liikenteen, lämmityksen, teollisuuden ja energiavarastoinnin mahdollistajana. On kuitenkin tärkeää kiinnittää tuomiota vedyn tuotantoprosessiin. Tällä hetkellä suurin osa käytetystä vedystä on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla. Tulevaisuuden vedyn pitää olla päästötöntä ja aidosti vihreää. Parlamentti hyväksyi tiistaina myös EU:n vetystrategian, joka korostaa vihreän, uusiutuvan vedyn tarvetta.

Lue lisää:

Euroopan teollisuusstrategia komission verkkosivuilla

Teksti on osa Sirpa Pietikäisen toukokuun uutiskirjettä.

Kuva: Deposit Photos

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista