Kannanotot

Ajankohtaista

Tärkeimmät vastaukset Euroopan tekijänoikeusdirektiivin uudistusta koskeviin kysymyksiin

29.3.2019 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Mitä Artikla kolmellatoista hallinnoidaan?

Viimevuosien aikana on syntynyt jatkuvasti uusia alustoja, joille käyttäjät voivat ladata haluamaansa sisältöä ilman, että sisällön luoja saa sille kuuluvaa korvausta tekemästään työstä. Sellaisen sisällön lataaminen ei ole kuitenkaan sallittua, minkä tekijänoikeudet kuuluvat muulle taholle kuin lataajalle. Artistit saavat heille kuuluvan korvauksen tekijänoikeuden myötä, mikä ei poikkea muusta omistusoikeudesta: ilman tekijänoikeuksia monia luovista teoksista ei olisi olemassa.

Kuluttaja ei saa ladata muiden luomaa materiaalia internetiin ilman lupaa. Tämän kuitenkin tapahtuessa jatkuvasti materiaalin lataaja on vastuussa latauksestaan, minkä myötä teoksen luoja voi haastaa lataajan oikeuteen. Nykyisessä tilanteessa tätä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä, koska artistien täytyisi tietää materiaalin lataajien tiedot, joita jakoalustat eivät tarjoa. Luvattoman jakamisen aiheuttama vahinko on lisäksi arvoltaan niin suuri, että käyttäjät eivät kykene maksamaan niiltä pyydettyä korvaussummaa. Materiaalin luvaton lataaminen verkkoon aiheuttaa tekijänhaltijalle vahinkoa, joka on peruuttamatonta sen jälkeen kun teos on kerran sinne ladattu.

Artikla 13 muuttaa tämän tekemällä jakoalustasta vastuullisen, koska jakoalusta on se osapuoli, joka ansaitsee rahaa ladatun materiaalin avulla myymällä mainostilaa ja käyttäjien verkkotoimintaan liittyviä data-analyysejä. Alustan tulee siis jatkossa joko ostaa lisenssi, joka korvaa ei-kaupallisten käyttäjien lataukset sen palvelimille tai taata, että mitään tekijänoikeuksien suojattua materiaalia ei ladata palvelimille ilman tekijän suostumusta.

Ketä laki koskee ja mihin sivustoihin se vaikuttaa?

Direktiivin artikla #2 määrittelee selkeästi vastuunalaisiksi alustoiksi ne, jotka hyötyvät liiketoiminnallisesti tekijänoikeuksien loukkauksien mahdollistamisesta. Artikla 13 alaisiin alustoihin ei kuulu

– Wikipedia (ja vastaavat alustat)

– Avoimen lähdekoodin alustat

– Alustat, joilla tekijänoikeudenhaltijat lataavat materiaalinsa itse

– Ei-kaupalliset alustat

– Dropbox (ja vastaavat alustat)

– Ebay (ja vastaavat alustat)

– Dating (ja vastaavat alustat)

 

Mitä artikla kolmentoista niin sanotut upload-filtterit tarkoittavat?

Alustojen tulee parhaansa mukaan paikantaa tekijänoikeussuojaamattomat työt alan standardien mukaan. Edellytykset ovat suhteessa alustan kokoon, eikä pienemmiltä alustoilta edellytetä vastaavia toimia kuin suuremmilta. Teknologian avulla tehdyt varmistukset luvattoman materiaalin lataamisesta eivät ole kiellettyjä. Näitä usein nimitetään niin sanotuiksi upload-filttereiksi, jotka estävät oman materiaalin lataamisen alustalle. Näin ei kuitenkaan ole, koska teknologian avulla tehdyt tarkistukset koskevat vain aiemmin palvelimelle ladattua tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, mihin uutta latausta verrataan sen aitouden takaamiseksi.

Saako meemejä vielä postata internetiin?

Direktiivin mukaan tekijänoikeuksien lailliset poikkeukset, jotka sallivat tekijänoikeussuojatun materiaalin käytön parodiaan, siteeraamiseen, kritiikkiin tai arviointi, tulisivat normalisoitumaan kaikissa jäsenmaissa. Tämän myötä näiden ehtojen alle lukeutuvia meemejä voi käyttää kaikissa EU:n jäsenmaissa verrattuna nykytilanteeseen, jossa eri jäsenmaiden kansallinen lainsäädäntö poikkeaa kyseisessä asiassa.

Voiko omia videoita esimerkiksi häistä tai syntymäpäiviltä postata internetiin, jos niissä soi taustamusiikki?

Se riippuu alustan omaamasta lisenssistä. Mikäli sitä ei ole ja kappaleen tekijänoikeuksienhaltija ei anna lupaa hänen materiaalinsa jakamisesta internetiin, se on otettava huomioon, koska kappale on lopulta hänen omaisuuttaan. Tämä ei päde pelkästään internetiin, koska mikäli materiaalinhaltija ei anna suostumusta hänen musiikkinsa soittamisesta tietyssä baarissa tai klubilla, kyseistä kappaletta ei sallita soitettavan. Esimerkiksi Saksassa GEMA, joka edustaa taiteilijoita ja antaa suostumuksen heidän puolestaan käyttää materiaaliaan maksua vastaan. Internet ei nauti tässä erivapauksia.

Kykeneekö automaattinen filtteri tunnistamaan eron sallitun siteeraamisen ja tekijänoikeusloukkauksen välillä?

Sen tulee kyetä tähän, minkä myötä alustojen tulee kehittää sen mukainen ohjelmisto. YouTube on käyttänyt tähän tarkoitukseen vastaavaa ”Content ID” -ohjelmistoa jo vuosien ajan, mistä ei ole koitunut ilmaisunvapauden vähenemistä tai internetin muutosta. Reformi ei muuta käyttäjän asemaa millään lailla. Joka tapauksessa YouTube ei aina tunnista materiaalin luvallista lataamista, mistä materiaalin käyttäjä voi valittaa. Internetissäkään ei odoteta keneltäkään 100% täydellisyyttä – oli kyseessä käyttäjä, alusta tai tekijänoikeuksien haltija. Tämän sijaan voimme odottaa faktoihin perustuvaa ja päämäärätietoista käytöstä kaikilta osapuolilta. Mikäli esimerkiksi tekijänoikeuksia muissa tapauksissa loukkaavan lataamisen mahdollistavat poikkeukset kuten siteeraaminen estää materiaalin lataamisen, käyttäjä voi valittaa tästä, minkä jälkeen alustalla työskentelevä ihminen arvioi manuaalisesti päteekö poikkeus kyseiseen tapaukseen vai ei.

Rajaako artikla 13 ilmaisunvapautta?

Ei todellakaan. Ilmaisunvapaus ei ole ikinä sallinut mitä tahansa eikä se muutu mihinkään nykyisestä normista, jossa ilmaisunvapaus loppuu siihen mistä tekijänoikeus alkaa. Ilmaisunvapaus ei estä muiden kappaleiden lataamista internetiin, eikä artikla kolmellatoista ole tähän vaikutusta. Sen tarkoitus on pelkästään taata tekijänoikeuksien kunnioittaminen internetissä.

Estetäänkö tubettajilta nyt toiminta?

Ei missään tapauksessa. YouTube ei ole kaikista iloisimmillaan lainsäädännön muutoksesta, tietenkään, koska sen aiempi lain ulkopuolelle sijoittuva toiminta ja rikkomukset ovat jatkossa sekä vastuun että korvausvelvoitteen alaisia. YouTube ei halua maksaa lisenssimaksuja sellaisesta materiaalista, mikä tuottaa heille hyvin, mutta minkä oikeuksien toteutumista se ei kuitenkaan takaa. Tämän sijaan ladatun materiaalin oikeuksien toteutumisesta vastaavat tällä hetkellä käyttäjät. Tästä syystä YouTube ja muut alustat ovat yllyttäneet käyttäjiään viestein, joissa ne uhkaavat vapaan internetin olevan vaarassa. Tämän sijaan tubettajat, jotka ansaitsevat merkittäviä summia rahaa lataamastaan sisällöstä, ovat itse vastuussa tekemistään tekijänoikeusrikkomuksista alustan sijaan, koska myös he ansaitsevat voittoja julkaisemasta materiaalistaan.

Mitä artikla yhdellätoista hallinnoidaan?

Artikla 11 esittää uuden aloitteen toimittajien ja julkaisijoiden oikeuksiin. Tämä oikeus mahdollistaa korvauksen pyytämisen julkaisualustoilta niiden käyttäessä toimittajien ja julkaisijoiden tuotteita. Mikäli hakukone julkaisee pressiartikkeleita niiden linkittämisen sijaan, ne voivat pyytää hakukoneilta korvauksia, koska tämä vähentää julkaisijoiden omilla sivulla vierailua.  Mikäli toimittajat ja julkaisijat eivät saa enää korvauksia työstään sen on vaarassa heikentää demokratiaa ja riippumatonta lehdistöä pitkällä aikavälillä.

Voivatko hakukoneet ja julkaisualustat näyttää linkkejä sanomalehtiartikkeleihin?

Artikla yhteentoista sisältyy, että hakukoneet voivat käyttää ja näyttää hyperlinkkejä edelleen maksutta. Myös yksittäisiä sanoja ja tekstin osia voidaan näyttää.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista