Kannanotot

Ajankohtaista

Taistelu veronkierto-tuulimyllyjä vastaan kannattaa

6.4.2017 AjankohtaistaBlogiVauras Eurooppa Kannanotot

Panaman papereiden innoittamana viime vuonna käynnistettiin selvityksiä veroväärinkäytöksistä 79 maassa, alettiin tutkia yli 6500 veronmaksajaa ja yritystä, ja kerättiin yli 100 miljoonaa euroa maksamattomia veroja takaisin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Jos haluamme voittaa taistelussa huonoa verotuskäytäntöä, veronkiertoa ja tuhannen miljardin euron verohukkaa vastaan, on meidän oltava kunnianhimoisempia.

Nyt otetut askeleet eri maiden verottajien välisen automaattisen tietojenvaihdon osalta ovat oikeansuuntaisia. Todellinen automaattisuus tosin vaatisi tietojen kulkemisen aidon omistajan pohjalta suoraan maksajalta pankkien välityksellä kyseisen maan verottajalle. Tätä varten tulisi myös luoda EU-tasoinen henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, joka helpottaisi verovelvollisten yksilöintiä.

On myös puututtava kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen ja vaadittava yrityksiltä maakohtaista raportointia, joka velvoittaisi ne ilmoittamaan liikevaihtonsa ja maksamansa verot maakohtaisesti. Tulisi myös luoda eurooppalainen yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, joka takaisi EU-jäsenmaiden välille saman verojen laskentatavan, ja ratkaisisi siirtohinnoittelun ongelmat.

Tarvitsemme läpinäkyvyyttä, selkeämpiä sääntöjä ja tehokkaampia verotusjärjestelmiä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut jäsenmaiden vastaanhankaava asenne. EU-jäsenmaat ovat olleet jo pitkään riippakivenä hyvän verohallinnon ja läpinäkyvyyden kehittämisessä. Ainoa tapa kitkeä veronkiertoa on valtioiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Jäsenmaiden tulisi sisäistää tämä nopeasti. Muuten ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka haluavat ja pystyvät järjestelemään veronsa laillisuuden ja laittomuuden välistä harmaata aluetta hyväksikäyttäen, tulevat niin jatkossakin tekemään.

Luottamus yhteiskuntiimme rapistuu, elleivät kaikki tahot kanna korttaan kekoon noudattamalla samoja verotuksen pelisääntöjä. Reilumman ja oikeudenmukaisemman verotuskentän puolesta kannattaa taistella.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista