Kannanotot

Ajankohtaista

Syyskuun uutiskirje

17.9.2012 Ajankohtaista

 

Täysistuntoviikon tapahtumarikas keskiviikko
Kalastuspolitiikan uudistaminen myötä- ja vastamäessä
EU turvaa rikoksen uhrien oikeudet
Markkinoiden väärinkäyttö ja avoimuusdirektiivi – missä mennään?
 

Täysistuntoviikon tapahtumarikas keskiviikko

Keskiviikkoinen aamu alkoi komission puheenjohtajan, Jose-Manuel Barroson, ”unionin tila” puheella. Tämänvuotinen puhe oli tavallista odotetumpi, sillä komissio oli jo aiemmin vihjaissut Barroson esittelevän puheessaan uuden pankkiunionin luomiseen tähtääviä askeleita. Barroson puheessa keskeisinä teemoina esiintyivät EU:n tiivistäminen ja demokratia. Barroso painotti, että tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta unionia ravisteleva talouskriisi saadaan selätettyä, mutta myös siksi, että unioni voi puolustaa paikkaansa globalisoituvassa maailmassa. Tiivistyminen ilman kansalaisten siunausta ei kuitenkaan onnistu – Barroso peräänkuulutti aktiivisempaa eurooppalaista julkista keskustelua, mutta painotti myös perussopimusten olevan uudistuksen tarpeessa. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikki tietävät uudistamisen olevan pitkä ja kivinen tie.

Keskiviikkona julkaistiin myös kauan odotettu esitys pankkiunionin ensimmäisestä vaiheesta: yhteisen eurooppalaisen pankkivalvojan perustamisesta. Mitään uutta viranomaista ei esityksellä perusteta, vaan valvontaoikeus annetaan Euroopan keskuspankin (EKP) käsiin. EKP:lle annetaan valvontaoikeuden lisäksi valta myös tarvittaessa perua valvomiensa pankkien toimilupia. Valvonnan alaisuuteen tulevat kaikki euroalueen reippaat 6.000 pankkia asteittain – jos kaavailtu aikataulu pitää, isojen pankkien valvonta alkaisi 2013 ja pienempien vuotta myöhemmin. Kysymys siitä, tulisiko EKP:n käsiin uskoa kaikkien pankkien, vai pelkästään isompien pankkien valvonta, on herättänyt jo ennen esityksen julkaisua huomattavasti keskustelua. Erityisesti Saksa vastustaa ajatusta kaikkien pankkien tuomisesta valvonnan alaisuuteen ja haluaisi EKP:n keskittyvän vain suuriin eurooppalaisiin pankkeihin.

Itse näen, että on tärkeää, että kaikki euroalueen pankit tulevat valvontamekanismin piiriin. Systeemiriski ei aina katso kokoa vaan voi piillä pienemmissäkin pankeissa, kuten finanssikriisi on osoittanut.

Keskiviikkona selvisi myös Euroopan pysyvän vakausmekanismin tulevaisuus, kun Saksan perusoikeustuomioistuin hyväksyi Saksan osallistumisen EVM:iin.

 

Kalastuspolitiikan uudistaminen myötä- ja vastamäessä

Eurooppalaisen kalastuspolitiikan uudistaminen oli vahvasti esillä täysistunnossa. Asiassa saavutettiin niin myönteisiä kuin kielteisiä tuloksia. Kalojen markkinointitietoihin ja pakkauksiin on aktiivisesti haettu parempia ja täsmällisempiä merkintöjä ja tietoja kalastuksen ajankohdasta ja tuoreen kalan määritelmästä. Näissä asioissa päästiin eteenpäin tyydyttävällä tavalla.

Samoin myönteistä oli se, että koko kalastuspolitiikan uudistamista käsittelevä raportti hyväksyttiin ilman suurempia mukinoita. Kestämättömän ylikalastuksen (yli 60 % Euroopan kalalajikkeista ylikalastetaan tuhoisalla tavalla) kitkemiseksi esitetyt toimenpiteet, kuten monivuotiset eri lajikkeiden hoitosuunnitelmat ja kalastuskapasiteettien sopeuttaminen saivat periaatteellisen tukensa.

Surullista sen sijaan oli se, että konkreettinen esitys kestävien kalastusmäärien määrittelystä äänestettiin todella niukasti (äänin 311-306) nurin lyhytnäköisten taloudellisten intressien kumotessa merten tasapainon periaatteen. Työ kestävämmän kalastuspolitiikan puolesta kuitenkin jatkuu aktiivisesti parlamentissa, jossa ilahduttavan monet, läpi puoluerajojen, ovat kuitenkin jo heräämässä todellisuuteen kalastuskysymysten äärellä.

 

 EU turvaa rikoksen uhrien oikeudet

Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi merkittävän, eurooppalaisten perusoikeuksia turvaavan lain. Sen myötä jäsenmaihin luodaan vähimmäisturva kaikille rikoksen uhriksi joutuneille.

Käytännössä uusi laki turvaa monen matkustajan oikeudet rikostapausten sattuessa kohdalle. Se nimittäin edellyttää, että rikoksen uhrille on turvattava tarvittavat tulkkauspalvelut, jotta tämä tulee ymmärretyksi. Myös oikeusapu ja muut tukipalvelut ovat uhrin saatavilla riippumatta siitä, missä jäsenmaassa hän on.

Lakiuudistus antaa erityisturvan tietyille ryhmille, kuten naisille ja lapsille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Lasten kohdalla korostetaan yksityisyyden suojaa, kieltäen esimerkiksi uhrien kuvien käytön mediassa. Väkivaltaa kohdanneita naisia sen sijaan suojellaan rajoittamalla kontaktia uhrin ja rikoksentekijän välillä.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että unionissa tehdään konkreettisia toimenpiteitä perusoikeuksien turvaamiseksi. Pari vuotta sitten voimaan tullut EU:n perusoikeuskirja turvaa kansalaisten oikeudet siltä osin, kun sovelletaan EU-oikeutta, mutta sen ulkopuolista perusoikeusturvaa ei vielä ole onnistuttu luomaan. Hyvät eväät sille tarjoaisi kaiken syrjinnän kieltävä yhdenvertaisuusdirektiivi, joka on valmisteilla, mutta jonka voimaantuloa jotkut jäsenvaltioista vastustavat siitä mahdollisesti koituvien kustannusten vuoksi. Tämän direktiivin hyväksyminen olisikin tärkeä seuraava askel kohti unionia, jossa jokaisen kansalaiset perusoikeudet on turvattu.

Markkinoiden väärinkäyttö ja avoimuusdirektiivi – missä mennään?

Olen ryhmäni pääneuvottelija talousvaliokunnan kahdessa lakiuudistuspaketissa. Tässä hieman päivitystä, missä mennään niiden osalta.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva lainsäädäntö nousi tapetille kesällä nk. Libor ja Euribor -manipulaatioskandaalin seurauksena. Kasvot skandaalille on antanut erityisesti Barclay’s pankki, jolle langetettiin 360 dollarin sakko libor-viitekoron manipuloinnista. Manipulaatio ei kuitenkaan ollut yksin Barclaysin harjoittamaa – tai rajoittunut pelkästään Liboriin. Korkomanipulaatioon on tällä hetkellä liitetty 16 eri pankkia ja Euroopan lisäksi tutkimuksia tehdään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa. Myös euriboria epäillään manipuloidun.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva lainsäädännön uudistus annettiin ennen korkomanipulaatioskandaalia. Tärkeäksi osaksi meneillään olevaa lainsäädäntötyötä onkin nyt tullut sen varmistaminen, että myös tämän tyyppinen manipulaatio kielletään lainsäädännöllä ja että siitä rangaistaan samoin, kuin muistakin väärinkäytöksistä.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitus äänestää ECON-valiokunnassa lokakuun alussa. Lisäksi korkomanipulaatiota koskeva kuuleminen järjestetään parlamentissa 24. syyskuuta. Kuten muitakin valiokuntien istuntoja, myös kuulemista voi seurata netistä joko livenä, tai sitten jälkikäteen nauhoitteena. (http://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html)

Avoimuusdirektiivin osalta parlamentti ryhtyy pian neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa lain lopullisesta sisällöstä. Yhtä mieltä ollaan siitä, että etenkin pienyritysten hallinnollista taakkaa on vähennettävä mm. poistamalla nelivuosittainen raportointivelvollisuus. Kiistakohde on sen sijaan pörssiyhtiöitä koskeva maakohtainen raportointivelvoite, jolla pyritään suitsemaan veronkiertoa ja lisäämään hallinnon avoimuutta erityisesti raaka-aineiltaan rikkaissa kehittyvissä maissa. Jäsenvaltiot eivät puolla tiukkojen raportointivaatimusten asettamista, vedoten mm. EU:n kilpailukyvyn heikkenemiseen. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että Yhdysvalloissa vastaavan lainsäädännön yksityiskohdat hyväksyttiin elokuun lopulla ja heidän lainsäädännöstään tuli odotettua tiukempi. Mielestäni meidän tulee asettaa vaatimukset vähintään tuolle tasolle – miltä avoimuuteen pyrkivä EU muuten näyttää muiden silmissä?

 

Olen tavattavissa: 

15.9    Osallistun Valtaa vanhuus -tapahtumaan Senaatintorilla

27.9    Pidän avauspuheenvuoron ”Ihmiselle kuuluvat samat oikeudet kaiken ikäisenä” Hyvä Ikä 12 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

28.9    Osallistun Julkisten hankintojen seminaariin Helsingissä

1.10    Olen mukana Kehys ry:n globaali talous -seminaarissa

12.10  Minulla on puheenvuoro Hämeenlinnan Vanhusneuvoston ja Hämeenlinnan Seudun Ikäihmisten Kuntoutus yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Hämeenlinnan Kaaressa

13.10 Puhun Osaava Nainen -messuilla Turun messukeskuksessa

15.10  Osallistun Riihimäen Kehitysvammaisten tilaisuuteen, jossa aiheena kilpailuttaminen ja itsemääräämisoikeus

19.10 Olen Terveys 2012 -messujen ohjelmassa mukana Helsingin messukeskuksessa

27.10  Olen tavattavissa Helsingin kirjamessuilla

 

 

Toivotan kaikille uutiskirjeiden lukijoilleni hyvää alkavaa syksyä!

 

Voit seurata minua tykkäämällä Facebook -sivustoani osoitteessa:

http://www.facebook.com/editprofile.php?sk=basic&success=1#!/pages/Sirpa-Pietik%C3%A4inen/140188405326

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista