Kannanotot

Ajankohtaista

Transseksuaalisuus ei ole tauti

17.1.2011 AjankohtaistaInhimillinen Eurooppa Kannanotot

Maailman terveysjärjestön tautiluokitusjärjestelmässä transsukupuoli luokitellaan sukupuoli-identiteettihäiriöksi, jonka nojalla voi joissain maissa menettää oikeustoimikelpoisuuden tai joutua pakkosterilisaation tai pakkoavioeron piiriin. Sirpa Pietikäinen kysyi viiden muun mepin kanssa komissiolta, miten se aikoo vaikuttaa siihen, että transsukupuoli poistettaisiin tautiluokitusjärjestelmästä, kun sitä seuraavan kerran ajantasaistetaan vuonna 2014.

Maailman terveysjärjestö tarkistaa parhaillaan sen tautiluokitusjärjestelmäänsä (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD), jonka tulevasta, yhdennestätoista versiosta käytetään lyhennettä ICD 11. Kansalaisyhteiskunta ja äänestäjät ovat toistuvasti vaatineet poistamaan luokituksesta sukupuoli‑identiteetin häiriön, joka tunnetaan nykyisessä ICD 11 ‑luonnoksessa yhteensopimattomuutena määrätyn sukupuolen ja koetun/ilmaistun sukupuolen välillä (”gender incongruence”).

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi 31. elokuuta 2010 antamassaan lausunnossa, että pakkoavioeroja ja pakkosterilisaatioita koskevien lakisääteisten vaatimusten mukaan (esitetty muistiossa PE 425.621 ”Transgender persons’ rights in the EU Member States”) ainoastaan sellaisilla transsukupuolisilla henkilöillä, jotka eivät ole naimissa tai jotka ovat eronneet ja joille on tehty korjausleikkaus ja joista on tullut peruuttamattomasti lisääntymiskyvyttömiä, on oikeus muuttaa sukupuoltaan koskeva tieto väestörekisteriin. Todellisuudessa se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että valtio määrää lääketieteellisestä toimenpiteestä oikeudellisen tarkoituksen vuoksi, mikä on selvästi vastoin ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa koskevia periaatteita.

Onko komissio samaa mieltä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa siitä, että pakkoavioero ja pakkosterilisaatio ovat vastoin ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa koskevia periaatteita?

Katsooko komissio, että transsukupuolisten henkilöiden on päästävä hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjaukseen ilman psykiatrista seurantaa?

Aikooko Euroopan unioni kannattaa transsukupuolisuuden poistamista tautiluokituksista ICD 11 ‑luokitusta koskevissa kuulemisissa? Jos ei aio, niin miksi ei?

————————————————————————–

Komissio pyytää arvoisia parlamentin jäseniä tutustumaan kirjalliseen kysymykseen P-2625/10[1] antamaansa vastaukseen, jossa komissio selvitti kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) meneillään olevaa tarkistamista.

Kansainvälisen tautiluokituksen tarkoituksena on helpottaa terveysalan ammattilaisten ja terveysjärjestelmien pyrkimyksiä auttaa yksilöitä erityisesti korvaamiseen liittyvissä asioissa. Luokituksella ei pyritä yksilöiden, käyttämisen tai tarpeiden sosiaaliseen, kulttuurilliseen tai moraaliseen arviointiin.

Kuten Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun heinäkuussa 2009 laatimassa ihmisoikeuksia ja sukupuoli-identiteettiä käsittelevässä asiakirjassa todettiin, monissa kansainvälisissä ja kansallisissa tautiluokituksissa on transsukupuolisten mielenterveysongelmia koskeva kohta. Tällainen diagnoosi voi estää ihmisoikeuksien täysipainoisen toteutumisen transsukupuolisten osalta, jos sitä sovelletaan niin, että se rajoittaa oikeustoimikelpoisuutta tai lääketieteellisen hoidon valintamahdollisuuksia.

Asiakirjassa korostetaan myös sitä, että transsukupuoliset vaikuttavat olevan ainoa ryhmä Euroopassa, johon kohdistuu valtion määräämä sterilisaatiopakko, ja että naimisissa olevien transsukupuolisten on erottava ennen kuin heidän uusi sukupuolensa voidaan virallisesti tunnustaa.

Jotta nämä käytännöt voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa siltä osin kuin on kyse oikeudesta ihmisarvon ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä syrjimättömyyteen, niiden olisi kuuluttava unionin lainsäädännön täytäntöönpanon tarkastelun piiriin, eikä näin tällä hetkellä ole. 

Arvoisat parlamentin jäsenet viittaavat kysymyksessään Euroopan parlamentin laatimaan asiakirjaan ”Transgender Person’s Rights in the EU Member States”[2], jossa todetaan, että jäsenvaltioiden toimintatavat poikkeavat hormonihoitoihin ja sukupuolenvaihdokseen pääsyä ilman psykiatrista seurantaa koskevien lakisääteisten vaatimusten osalta. Tämä johtuu siitä, että tässä asiassa jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta.

Komissio osallistuu ICD:n kymmenennen version tarkistamiseen. ICD:n yhdestoista versio on tarkoitus hyväksyä maailman terveyskokouksessa vuonna 2014.  Tarkistamisen yhteydessä komissio aikoo ottaa huomioon arvoisien parlamentin jäsenten esille ottamat seikat.


[1]     http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

[2]     http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/07/NOTE-20100601-PE425.621-Transgender-Persons-Rights-in-the-EU-Member-States.pdf

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista