Kannanotot

Ajankohtaista

Sirpa Pietikäinen: ”Veroparatiisien ongelma yksinkertainen ratkaista”

21.5.2013 AjankohtaistaSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentti käsitteli tänään täysistunnossaan EU:n toimintasuunnitelmaa veronkierron, veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi.

Sirpa Pietikäinen, EPP-ryhmän pääneuvottelija, kiittää mietintöä merkittäväksi päänavaukseksi: ”EU-maat menettävät arviolta tuhat miljardia euroa vuosittain veronkierron ja muun veropakoilun seurauksena. Kunhan poliittinen tahto löytyy, on yksinkertaisilla, oikein kohdennetuilla toimenpiteillä mahdollista saada aikaan valtavia tuloksia.”

”Parlamentin mietintö peräänkuuluttaa nimenomaan tällaista yksinkertaisuudessaan tehokasta keinovalikoimaa. Unionissa tarvitaan yhteisesti sovellettava veroparatiisin määritelmä sekä automaattista, monenkeskistä tietojenvaihtoa”, Pietikäinen painottaa.

”Verorikokset tulisi määritellä selkeästi rahanpesurikoksiksi, minkä lisäksi komissiota pyydetään luomaan EU-laajuinen henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä ja esittämään yritysten tilinpitosääntöihin lisättäväksi selkeän ja avoimen veroraportoinnin vaatimus.”

Veroparatiisien suitsiminen on yksi mietinnön keskeisimmistä elementeistä: ”Mietinnössä esitetään EU:n yhteistä veroparatiisi-määritelmää. Tätä kautta voidaan esimerkiksi puuttua niiden rahoituslaitosten toimilupiin, joilla on toimintaa veroparatiiseissa. Tämän lisäksi jäsenmaiden tulisi pidättäytyä kaikista valtiontuista ja oikeudesta osallistua julkisiin hankintoihin veroparatiiseista käsin toimivien yritysten osalta ”.Pietikäinen kiittää verokomissaari Semetaa vaikeaa veronkiertokysymystä koskevasta peräänantamattomasta työstä. Europarlamentaarikko painottaa kuitenkin, että erityiskiitos asiassa kuuluu kansalaisyhteiskunnalle ja medialle, jotka ovat olleet aktiivisesti nostamassa asiaa esille: ”Tämä on osoitus siitä, että aktiivisuus myös lopulta muuttaa politiikkaa”.

Pietikäinen vaatii nyt jäsenmailta jo kauan odotettuja päätöksiä: ” Neuvostossa tulee nyt päättää komission esittämän toimintasuunnitelman ja parlamentin kannanoton mukaisesti konkreettisista toimista. Se, että veroasioista tulee päättää yksimielisesti, on selkeästi ollut yksi tehokkaamman yhteistyön kompastuskivi. Vaatimus veroasioiden tuomisesta normaaliin lainsäädäntöjärjestykseen oli selkeästi esillä parlamentin keskusteluissa ja tämä vaatimus tulee varmasti vain vahvistumaan”

*********************************************************
Parlamentin mietinnön pääkohdat:

– Neuvoston hyväksyttävä pöydällä olevat lainsäädäntöesitykset (säästökorkodirektiivi, yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja -direktiivi, ALV-petosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi)
– Nostettava tehokas yhteistyö yhdeksi prioriteeteikseen G20:ssä, OECD:ssä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä: automaattinen, monenkeskinen tietojenvaihto kansainväliseksi standardiksi, tiukempi suhtautuminen veroparatiiseihin
– EU:n yhteinen veroparatiisin määritelmä
– Veroviranomaisille myönnettävä riittävästi resursseja
– Verorikokset määriteltävä selkeästi rahanpesun esirikokseksi
– EU-laajuisen, henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmän nopea käyttöönotto: helpotettaisiin verovelvollisten yksilöintiä
– Veroparatiisien mustalistaus, jonka mukaan mm.
* Veroparatiiseissa toimivien rahoituslaitosten lupien mahdollinen peruutus
* Jäsenmaiden pidättäydyttävä kaikista valtiontuista ja oikeudesta osallistua julkisiin hankintoihin niiden yritysten osalta, jotka toimivat veroparatiiseista käsin

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista