Kannanotot

Ajankohtaista

Sirpa Pietikäinen: “Parlamentin viesti neuvostolle selkeä: rahamarkkinavero tarvitaan ja sellaisena, joka koskee sekä spekulaatiota että alkemistipankkitoimintaa”

23.5.2012 AjankohtaistaGlobaali Eurooppa KannanototSirpa sanonut

Sirpa Pietikäinen vastasi tänään (23.6.) hyväksytystä, rahamarkkinaveroa koskevasta mietinnöstä oman ryhmänsä, parlamentin suurimman puolueen EPP:n puolesta. Mietinnössä Euroopan parlamentti puolsi selkein luvuin rahamarkkinaveroa.

”Parlamentin ilmaisema vahva tuki laajapohjaiselle, lähes kaikki transaktiot kattavalle verolle on ennen muuta viesti neuvoston suuntaan: rahamarkkinaverolle löytyy selkeää kannatusta”, europarlamentaarikko painottaa.

Pietikäisen mukaan veron käyttöönotolle on erittäin hyvät perusteet: ”On oikeutettua vaatia, että finanssisektori osallistuu järeämmin meneillään olevan finanssikriisin maksutalkoisiin. Verolla pyritään myös suitsimaan tulevia kriisejä, lisäämällä monimutkaisten transaktioiden läpinäkyvyyttä ja hillitsemällä finanssimarkkinoilla tapahtuvaa spekulaatiota”.

Suunnitellun veron ”tuplavaikutus” – huomattavat verotulot yhdistettynä markkinoita tasapainottavaan vaikutukseen – on Pietikäisen mukaan tuntunut unohtuneen jäsenmailta: ”siinä, missä tämänkaltainen rahamarkkinavero puree parhaiten nimenomaan spekulatiiviseen käyttäytymiseen markkinoilla, rankaisee esimerkiksi neuvoston viimeisimpien, epävirallisten tietojen mukaan harkitsema leimavero nimenomaan ’viattomimpia’ toimijoita: pörssejä ja tätä kautta esimerkiksi eläkeyhtiöitämme”.

Parlamentin tukema vero lankeaisi maksettavaksi aina silloin, kun ainakin yksi kaupan osapuolista on EU-alueella toimiva finanssilaitos. Ei ole siis väliä, minkä maan pörssissä kauppa tapahtuu: vero tulee maksaa aina silloin, kun ainakin kaupan yksi osapuolista on eurooppalainen. Pietikäinen toteaa, että juuri kotipaikkaperusteisuus tekee veronkierrosta huomattavan vaikeaa ja mahdollistaa myös sen, että veron piiriin sisällytetään johdannaiskauppa.

Ehdotetut veroasteet ovat pieniä: muihin kuin johdannaisiin sovellettaisiin 0,1 % veroa ja johdannaisiin 0,01 % veroa. Europarlamentaarikko muistuttaa, että on tärkeää huomata suurimman osan kansalaisten jokapäiväisistä pankki- ja vakuutustoiminnoista jäävän verotuksen ulkopuolelle. 

Neuvostossa rahamarkkinaveroa koskevat neuvottelut ovat polkeneet paikallaan jo jonkin aikaa, lähinnä Ruotsin ja Ison-Britannian jarruttamina. Kuten muissakin verotusta koskevissa asioissa, parlamentilla on rahamarkkinaveroa koskevaan lainsäädäntöön vain neuvoa-antava rooli. Veron käyttöönotto on näin ollen yksin jäsenmaiden päätettävissä

Suomenkielinen lyhennelmä komission FTT-esityksestä löytyy täältä.

*********************************************************************

Lisätietoja:

MEP Sirpa Pietikäinen, p. +358 50 466 6222

www.sirpapietikainen.eu

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista