Kannanotot

Ajankohtaista

Sirpa Pietikäinen New Yorkiin YK:n naisten asemaa käsittelevään istuntoon

15.2.2023 AjankohtaistaBlogiGlobaali Eurooppa KannanototInhimillinen Eurooppa KannanototMedialle

Matkustan maaliskuussa osana Euroopan parlamentin delegaatiota YK:n naisten asemaa käsittelevään 67. istuntoon New Yorkiin. Istunnon teema on tänä vuonna innovaatioiden, teknologian, digiajan ja koulutuksen rooli sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja naisten ja tyttöjen voimauttamisessa.

Odotan, että New Yorkissa keskustellaan konkreettisista ehdotuksista naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseen matemaattis-teknisillä aloilla eli STEM-aloilla. Naisten täyden potentiaalin hyödyntäminen teknologia-, digi-, tekoäly- ja it-aloilla edistäisi talouden tilaa sekä Euroopassa että globaalisti.

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tutkimuksen mukaan sukupuolten välisen kuilun poistaminen näillä aloilla voisi luoda EU:hun potentiaalisesti 1,2 miljoonaa uutta työpaikkaa. Kuilun kurominen edistäisi EU:n asukaskohtaisen bruttokansantuotteen kasvua jopa 2,2–3,0 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Rahamääräisesti STEM-aloilla sukupuolten välisen kuilun poistaminen voisi johtaa bruttokansantuotteen parantumiseen 610–820 miljardilla eurolla vuonna 2050. Tämä on tilaisuus, jota emme voi jättää käyttämättä.

Euroopan parlamentin täysistunto keskusteli ja äänesti helmikuun täysistunnossaan tänään Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevään 67. istuntoon.

Parlamentin mukaan EU:n painopisteiden tulisi tänä vuonna olla naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisessa matemaattis-teknisillä aloilla ja tyttöjen ja naisten vahvassa roolissa digitalisaation ja uusien teknologioiden edistämisessä ja luomisessa. Parlamentti muistuttaa tekstissään myös naisyrittäjyyden tärkeydestä.

Parlamentin mukaan EU:n on osoitettava vahvaa johtajuutta kaikkien naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamisessa ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa digitaalisessa siirtymässä ja varmistettava, että kaikessa digipolitiikassa otetaan huomioon eri sukupuolet ja sukupuolivaikutukset. Parlamentti huomioi kiitettävästi myös sukupuolittuneen verkkovallan ja sen, kuinka se on usein jatkumoa verkon ulkopuolella tapahtuvalle sukupuolittuneelle väkivallalle. Sen, mikä on laitonta oikeassa elämässä, pitää olla sitä myös verkossa, ja naisten ja tyttöjen kohtaama verkkohäirintä ja -väkivalta on saatava loppumaan. Parlamentti kannattikin tekstissään myös verkkoalustojen sääntelyn vahvistamista ja erityisesti naisten oikeuksien suojelua ja sukupuolittuneen väkivallan poistamista verkossa.

EU:n tulisi korostaa tarvetta helpottaa ja parantaa naisten mahdollisuuksia saada tietoa ja koulutusta kaikkialla maailmassa, myös tieteen, teknologian ja talouden alalla, ja parantaa siten heidän tietojaan, taitojaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöille, naisille ja eri sukupuoli-identiteetteihin kuuluville ihmisille täytyy varmistaa saataville olevat ja turvalliset digiyhteydet maailmaan ja näin parantaa heidän kuulumistaan ja osallistumistaan yhteiskuntaan.

Digitaalinen kehitys ei ole tasa-arvoista ja reilua, jos meillä ei ole monenlaisia ihmisiä edistämässä sitä. Uutta teknologiaa, laitteita tai sovelluksia täytyy olla kehittämässä myös naisia tai esimerkiksi vammaisia henkilöitä, jotta ne voivat palvella kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Meidän pitääkin miettiä, miten alasta saisi houkuttelevamman naisille ja tytöille.

Kaikkien digitalisaation mahdollisuuksien keskellä meidän on muistettava, että digitalisaatioon kuuluu myös varjopuolia. Esimerkiksi tyttöjen ja naisten kokema sukupuolittunut verkkohäirintä on vakava ongelma ja ilmiö, johon on puututtava ja myös New Yorkin kokouksessa kiinnitettävä huomiota. Naisten kokema häirintä estää naisia esimerkiksi olemasta yhteiskunnallisesti aktiivisia ja voi pelottaa heitä pois vaaliehdokkuuksista tai aktivismista. Meillä ei ole varaa siihen, että puolet väestöstä ei pysty olemaan yhteiskunnallisesti aktiivinen tai mukana päätöksenteossa siksi, että he kokevat häirintää.

Vuosittainen YK:n naisten asemaa käsittelevä istunto järjestetään New Yorkissa 6.-17. maaliskuuta.

Lue lisää:

Hyväksytty teksti: EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 67. istuntoa varten

Lisätietoa UN CSW 67. istunnosta

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista