Kannanotot

Ajankohtaista

Sirpa Pietikäinen CRIS-valiokunnan loppuraportista: ”kauaskantoisia suuntalinjoja kestävän eurooppalaisen kasvun pohjaksi”

6.7.2011 AjankohtaistaSirpa sanonutVauras Eurooppa Kannanotot

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi tänään talouskriisin seurauksena tarvittavia Eurooppa-politiikan ja talousjärjestelmän muutoksia pohtivan talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisivaliokunnan (CRIS) loppumietinnön.

Oman ryhmänsä EPP:n varjoraportöörinä mietinnön kannanotoista vastannut Sirpa Pietikäinen tiivistää valiokunnan lopputyön olevan ”pohdintaa pitkällä tähtäimellä niistä ratkaisuista ja työkaluista, joilla yhtenäinen, taloudellisesti vahva ja kestävä Eurooppa rakennetaan”.

Sirpa Pietikäisen mukaan mietinnön keskeisiin konkreettisiin esityksiin lukeutuvat muiden muassa yhteiseurooppalaisen valtiovarainhoitajan pestin perustaminen sekä euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja koskevat suositukset:

– Ajatus niin kutsutuista eurobondeista kerää kannatusta yli poliittisten rajojen. Yhteiset joukkovelkakirjat nähdään varteenotettavaksi vaihtoehdoksi erityisesti velanhallintamekanismina – pidemmällä tähtäimellä. Isompien projektien rahoitukseen tarkoitettujen projektibondien valmistelu on osaltaan jo nyt pitkällä.

Osa raportin suosituksista tähtää vuoteen 2020, osassa tähtäin on pidemmällä. Pietikäinen painottaa, että erityisesti mietintöön sisältyvä pohdinta unionin yhteisen budjetin kasvattamisesta ei ole lähivuosien kysymys, vaan se tulisi nähdä pitkälle tulevaisuuteen tähtäävänä keskustelunavauksena:

– Kaikkia Euroopan maita koskettavien julkisten menojen leikkausten aikana ei ole oikea aika kasvattaa budjettia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi pohtia sitä, millainen unionin yhteisen budjetin tulisi tulevaisuudessa olla euron ja koko unionin toimivuuden varmistamiseksi sekä jäsenmaiden varojen järkevän käytön takaamiseksi. Kun osa projekteista rahoitetaan EU-tasolla, on mahdollista vastaavasti pienentää jäsenmaiden osuutta näiden hankkeiden osalta.

Julkisen talouden tervehdyttämisen ohella Pietikäinen nostaa esille mietintöön sisältyvän viestin siitä, ettei Eurooppaa saa kuitenkaan säästää hengiltä:

– Ylivelkaantumisen estäminen, innovaatioiden edistäminen ja sosiaalisen yhteisvastuun kasvattaminen ovat kaikki tulevan kestävän kasvun edellytyksiä.

CRIS-valiokunta perustettiin vuoden 2009 lopussa pohtimaan finanssi- ja talouskriisin syitä, opetuksia ja seuraavia toimenpiteitä. Valiokunnan välimietintö hyväksyttiin syksyllä 2010, loppumietintö nyt heinäkuussa 2011.

 **********************************

Lisätietoja:

Sirpa Pietikäinen MEP, +358 50  466 6222

Kiti Vihavainen, erityisavustaja +32 496 548 843

Hyväksytty teksti löytyy parlamentin sivuilta kohdasta ”viimeisimmät mietinnöt”

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista