Kannanotot

Ajankohtaista

Samanarvoisesta työstä sama palkka – palkka-avoimuusdirektiivi syksyn työlistallani

17.9.2021 AjankohtaistaBlogiInhimillinen Eurooppa KannanototYleinen

Sitä, mitä emme näe tai tiedä, ei voi korjata – esimerkiksi palkkauksen epäkohtia ja tasa-arvo-ongelmia. Sen vuoksi on tärkeää, että teemme tutkimusta, teemme tiedosta avointa ja että meillä on tilastoja työntekijöiden palkkakehityksestä ja työtehtävien palkkauksesta.

Olen EPP-ryhmäni neuvottelija Euroopan komission ehdottamassa tulevassa palkkaläpinäkyvyysdirektiivissä, jota alettiin käsitellä parlamentissa syyskuussa. Direktiivi on tärkeä askel kohti työelämän epätasa-arvoisuuden ja eriytymisen purkamista. Palkkaepätasa-arvo johtaa muun muassa eläke-epätasa-arvoon. Naisten eläkkeet ovat vieläkin hälyttävämmässä jamassa kuin heidän palkkansa.

Direktiiviehdotuksessa keskitytään palkkauksen läpinäkyvyyden parantamiseen sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta ja oikeussuojan parempaan saatavuuteen palkkasyrjinnän uhreille.

Naisten kohtaama palkkasyrjintä jää usein pimentoon, koska palkkaerojen syitä ei voida arvioida palkkojen avoimuuden puutteen takia. Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on yksi syy siihen, että naiset ansaitsevat EU:ssa yhä keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkka-avoimuus parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia saada tietoa palkoista, lisää tietoisuutta syrjinnästä ja edistää samapalkkaisuutta.

Naisten ja miesten oikeus saada samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa on ollut yksi Euroopan unionin perusperiaatteista vuonna 1957 tehdystä Rooman sopimuksesta alkaen. Vaatimus palkkatasa-arvosta on kirjattu myös SEUT-sopimuksen 157 artiklaan ja direktiiviin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Tänä syksynä on vihdoin aika saavuttaa vahvasti palkka-avoimuutta puoltava parlamentin kanta palkka-avoimuusdirektiiviin ja myöhemmin hyvä tulos jäsenmaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tarvitsemme EU:ssa kipeästi lisää avointa tietoa palkkauksesta, jotta saavutamme palkkatasa-arvon ja olemme taas yhden askelen lähempänä sukupuolten tasa-arvoa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista