Kannanotot

Ajankohtaista

Tämän viikon täysistuntoaiheita

11.3.2014 AjankohtaistaSirpa sanonut

Rahanpesusääntely etenee

Rahanpesu on monitahoinen kansainvälisen rikollisuuden muoto, jonka kautta kytkeytyvät yhteen esimerkiksi laiton asekauppa, terrorismi, urheilun sopupelit ja Kyproksen kansantalouden vakaus.

Parlamentti antoi tänään tukensa EU:n rahanpesudirektiivien tiukentamiselle. Uudistuksella halutaan tiukentaa asiakkaiden tunnistamista niissä palvelumuodoissa, joissa suuret rahasummat liikkuvat, kuten uhkapeleissä.

Uudistuksella lisätään avoimuutta myös yhtiöiden omistajaportaassa, kun kaikki vähintään neljänneksen hallussa pitävät omistajat ja edunsaajat tulee ilmoittaa avoimeen rekisteriin. Tällä halutaan puuttua postilaatikkoyritysten toimintaan.

Uusi lainsäädäntö pyrkii hillitsemään fluorattuja kasvihuonekaasuja

 

Otsonikerroksen suojaamiseksi allekirjoitettu Montrealin sopimus hillitsi tehokkaasti otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttöä. Näitä korvaamaan erityisesti jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa alettiin käyttämään niin kutsuttuja fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Samaan aikaan kun kaikki muut kasvihuonekaasut ovat vähentyneet, fluorikaasupäästöt ovat nousseet 60 prosenttia vuodesta 1990. Näiden kaasujen ilmakehää lämmittävä vaikutus on erittäin suuri suhteessa muihin kasvihuonekaasuihin: F-kaasut ovat satoja tai jopa kymmeniä tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja. Tämän lisäksi F-kaasut säilyvät ilmakehässä jopa tuhansia vuosia.

Parlamentin tänään hyväksymällä lainsäädännöllä pyritään hillitsemään näiden kaasujen syntyä asteittaisella käytöstä poistamisella ja edistämään näiden korvaamista vaihtoehtoisilla aineilla. Kestäviä vaihtoehtoja on nykyään jo markkinoilla ja käytössä. Nämä kestävät vaihtoehdot voivat korvata lähes kaikki uudet HFC-pohjaiset laitteet nyt ja lähitulevaisuudessa. Valitettavasti neuvotteluissa neuvoston kanssa lainsäädäntöön lisättiin useita poikkeusmahdollisuuksia.

 

Parlamentti päättää kantansa uuteen tietosuojapakettiin

 

Eurooppalaista tietosuojatasoa on yritetty määritellä jo useamman vuoden ajan. Parlamentti ja jäsenvaltiot eivät ole päässeet asiasta yhteisymmärrykseen ja tästä johtuen parlamentti sinetöi tällä viikolla oman kantansa, jonka linjalla seuraava parlamentti jatkaa neuvotteluja.

Palvelujen digitalisoituessa korkean tietosuojan merkitys korostuu. Sen kautta varmistetaan jokaiselle oikeus tulla unohdetuksi – aikana jolloin nettisurffailusta jää tarkat jäljet, ja rekisteröidymme yhä useampiin nettipalveluihin.

Tietosuojan vahvistamista tarvitaan myös niin kutsutun big datan hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Tietosuojalain kautta on samaan aikaan ehdottomasti varmistettava, että tietokokonaisuuksista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä missään tilanteessa. Riittävällä tietoturvalla taattuna kansalaisten taustatiedon kokoaminen ja käyttö ei hyödytä ainoastaan yrityksiä kohdistamaan markkinointiaan, vaan mahdollistaisi esimerkiksi potilastietojen kokoamisen yhteen paikkaan. Tämä yhdistettynä muihin sähköistymisen tarjoamiin mahdollisuuksiin tarjoaa tulevaisuuden terveydenhuoltoon työkaluja, joihin meidän tulee tarttua.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista