Kannanotot

Ajankohtaista

Pietikäisen vaalikausi: 26 neuvottelutehtävää

30.4.2014 AjankohtaistaSirpasta sanottuaUutisnauha

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on tyytyväinen kuluneeseen vaalikauteen. ”Yhteensä 26 erilaista tehtävää ryhmämme pääneuvottelijana on ollut huikea rupeama. Se kertoo, että olen saanut ryhmältämme vastuuta ja luottamusta”, hän toteaa.

”Vaalikauden useista töistä on vaikea nostaa yhtä ylitse muiden. Siihen on kuulunut hyvin erilaisia aikaansaannoksia aina kuluttajien aseman parantamisesta sinievätonnikalojen ja haiden suojelun kautta suomalaispankkien aseman turvaamiseen.”

Pietikäinen kertoo tehneensä tärkeitä lainsäädäntömietintöjä kuluttajien ja sijoittajien oikeuksien turvaamisesta, painavia oma-aloitemietintöjä naisten asemasta sekä saaneensa lukuisia tehtäviä EPP-ryhmän pääneuvottelijana muun muassa rahamarkkina-asioista sekä saanut parlamentin enemmistön tuen useissa komissiolle esitetyissä kirjallisissa kannanotoissa.

Pietikäisen mukaan yksi sisämarkkinavaliokunnan tämän vaalikauden tärkeimmistä kokonaisuuksista hyväksyttiin viimeisessä täysistunnossa. ”Toimin tuoteturvallisuuspakettiin kuuluvassa markkinavalvontaa koskevassa esityksessä parlamentin esittelijänä. Työtä kuluttajien puolesta olen tehnyt myös toimiessani ryhmäni pääneuvottelijana sijoitustuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevassa esityksessä.”

Pietikäinen on laatinut vaalikauden aikana viisi mietintöä, joista kolme on ollut lainsäädäntömietintöjä. Hän on toiminut ryhmänsä pääneuvottelijana näiden lisäksi kahdeksassa mietinnössä. Hän on laatinut oman valiokuntansa lausunnot kuuteen mietintöön ja toiminut varjoesittelijänä seitsemää lausuntoa laadittaessa.

”Kaikkiaan 26 erilaista tehtävää ryhmän pääneuvottelijana viiden vuoden aikana yhteensä neljässä eri valiokunnassa on ollut huikea rupeama ja osoittaa ryhmän luottamusta”, toteaa Pietikäinen nöyränä.

”Parlamentin rooliin kuuluu myös katsoa eteenpäin ja vaatia komissiolta toimenpiteitä silloin, kun näemme selviä epäkohtia. Olen iloinen, että parlamentin enemmistö on tukenut näkemyksiäni allekirjoittamalla kaikkiaan yhdeksän esittämääni kirjallista kannanottoa.”

Pietikäinen on työskennellyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenenä vv. 2009-2012. Hän on toiminut koko vaalikauden ajan talous- ja raha-asioiden valiokunnassa sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Tutustu Sirpaan

Kysy Sirpalta

Kysy Sirpalta

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Liity tukijoukkoihin

Liity tukijoukkoihin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä kannanotoista